Varför studera biologi?

Biologi hjälper oss att förstå helheten

Studierna i biologi kopplar oss till den värld vi lever i och påminner oss om att vi är sammankopplade med alla andra livsformer. Det utvecklar medvetenheten om betydelsen av Nya Zeelands unika fauna och flora och distinkta ekosystem. Den ger möjligheter att lära sig om processerna hos alla levande varelser. Det eleverna lär sig är direkt relevant för våra arter och vår miljö.

Biologi står i centrum för många sociala och ekonomiska frågor

Genom att studera biologi lär sig eleverna att fatta mer välgrundade beslut om sin egen hälsa och om viktiga biologiska frågor som genetiskt modifierade grödor, användning av antibiotika och utrotning av invasiva arter. Biologi hjälper eleverna att inse jordbrukets och trädgårdsodlingens betydelse för Nya Zeeland och eventuellt bidra till dess framtid.

Biologer hjälper Nya Zeeland att bibehålla sin position som ledande förädlare av nya sorter och mer effektiva/produktiva växter och djur. Biologer bidrar till medicinska och biotekniska framsteg.

Biologer ligger i framkant när det gäller ekologiska frågor

Biologer ligger också i framkant när det gäller ekologisk bevarandeforskning. Genom att studera biologi blir studenterna mycket mer medvetna om ekologiska frågor och bättre kapabla att diskutera situationer där exploatering av miljön (t.ex. för jordbruk, gruvdrift eller energiproduktion) kolliderar med bevarandemålen, eller där vi behöver utveckla mer hållbara sätt att använda våra naturresurser (t.ex. jord, mark eller vatten).

Biologi öppnar karriärmöjligheter

Nedan följer en icke uttömmande förteckning över de många olika yrken som biologiska akademiker kan välja:

Agronom, forskare i djurbeteende, djurskyddshandläggare, biokemist, biotekniker, ostproduktionsledare, naturvårdsbiolog, miljöanalytiker, miljöekolog, miljöförvaltare, miljöhandläggare, fiskeforskare, livsmedels- och dryckestekniker, skogsbrukstekniker, genetiker, marinbiolog, köttbiokemist, medicintekniker, plantskoleodlare, växtpatolog, växtfysiolog, karantänstjänsteman, forskningsledare, naturkunskapslärare på gymnasienivå, zoolog.

  • Nyckelbegrepp: Biologi
  • Mål: Biologi
  • Varför studera jord- och rymdvetenskap | fysik | kemi?

Sist uppdaterad 30 mars 2012

TOP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.