Sun Trine Saturn Natal och Transit:

 • Den födda trigonen mellan Solen och Saturnus ger dig uthållighet och motivation, vilket stärker din önskan att lyckas i livet.
 • Solens trigonen Saturnus transit är känd för att ge människor mer tålamod och försiktighet, särskilt när det gäller affärer.
 • Solen har en nyckelroll i astrologin och symboliserar ens vilja och vitalitet i alla livets angelägenheter.
 • När två planeter bildar ett trine på himlen är de i harmoni och deras energier flödar smidigt, vilket ger en positiv potential.
 • Saturn tyder på mognad och konsekvens, vilket gör oss mer medvetna om vad som är viktigt i våra liv.
 • Kändisar: Louis Pasteur, Leonardo DiCaprio, Andy Warhol, Bono, Justin Timberlake, Warren Buffett, Gustave Flaubert, Jerry Lewis.
 • Transitdatum:

Läs vidare för den födelsemässiga betydelsen av denna aspekt eller hoppa till transittolkningen.

Sun trine Saturn Natal

Personer som är födda under transiten Sun trine Saturn uppnår sin framgång i livet genom att arbeta hårt och vara disciplinerade. De bryr sig mycket om traditioner och är praktiska, även starkt organiserade och kan fokusera all sin energi på de projekt de arbetar med.

Moraliskt och kan leva det mest disciplinerade livet, det ser alltid ut som om de är mer än summan av sina ansvarsområden. De hatar att slösa bort allt de har och föredrar att spara när det gäller deras ekonomi, de är pragmatiska och ivriga efter trygghet.

Dessa infödda vill inte ta några risker och förbruka sina resurser förgäves, vilket innebär att de kan leva ett ganska långt liv.

När det gäller kvinnorna med aspekten Solen trine Saturnus i sitt födelsehoroskop, har de med största sannolikhet en framgångsrik pappa eller make. De tycker att valet av partner är mycket viktigt eftersom de behöver någon som är likadan som dem själva och som också är genuint bestämd att stödja deras drömmar.

När det gäller deras karriär och umgänge förväntar de sig att ha att göra med människor som är ärliga, hedervärda och intresserade av samma saker som dem. Mer än så vill de åtnjuta stabilitet när det gäller relationer.

Det är mycket troligt att deras far eller någon som verkade spela fadersrollen i deras liv har styrt dem genom att föregå med gott exempel och övertygat dem om att det inte finns någon enkel väg ut i livet.

När det kommer till att uppnå sina mål är de villiga att inte längre vara så tillfredsställande, vilket innebär att de ser livet som ett maraton där de måste både sprinta och stå emot i det långa loppet om de vill vinna. Deras mål är oftast stora och komplexa, men på samma sätt realistiska och praktiska.

Tålmodiga, besitter mycket uthållighet och är motiverade för att lyckas, de får erkännande för många av sina ansträngningar och börjar tro mer och mer på sig själva, med varje liten seger.

När det gäller romantik är de hängivna och pålitliga, så de letar efter samma saker hos den person som ska bli deras partner.

De kan gå igenom många strider om de försöker hålla andras uppmärksamhet på sig själva på grund av sin alltför öppna attityd och höga energinivåer. Som föräldrar är de ansvarsfulla och alltid redo att komma med goda råd till dem de älskar mest.

Triljussen mellan Solen och Saturnus är fördelaktig för att förena energierna från dessa två himlakroppar och det finns inga dolda motiv för det mesta, för att inte tala om att Saturnus uttrycker sina restriktioner och begränsningar mer än vanligt.

Därmed är inflytandet av den här aspekten positivt och uttrycker Saturnus fördelaktiga sidor: en ansvarsfull attityd, disciplin, pragmatism, pålitlighet, fokus, motivation att lyckas, ambition och uppriktighet.

Alla dessa personlighetsdrag kan användas för att infödda ska bli mer ambitiösa än vanligt, men personer som är födda under aspekten Sol trine Saturnus måste vara medvetna om hur Saturnus gör dem alltför försiktiga och därför oförmögna att dra nytta av alla möjligheter som dyker upp i deras liv.

Om det är för dem att bestämma syftet med sitt soltecken behöver de veta hur de ska använda dess kraft, energi och hur de ska arbeta med Saturnus energier eftersom detta kan ge dem mer insikt och göra att trigonometern mellan Solen och Saturnus kan användas mer positivt.

Närstående som är födda under Solen trigonometern Saturnus-aspekten lever vanligtvis ett smidigt liv som inte ställer dem inför allt för många utmaningar, men detta kan tvinga dem att aldrig avslöja sin sanna potential. Det bekväma livet och deras självförtroende samt kreativitet hjälper dem att leva naturligt och få alla hinder att verka obetydliga.

De bör använda alla sina positiva personlighetsdrag och sträva efter de mest praktiska resultaten, vilket får dem att verka som om de alltid är i tid och gör det som är rätt för både sig själva och andra.

Din livsstil speglar vanligtvis deras sociala krav, för att inte nämna att de för det mesta söker balans och måttlighet, även inriktade på att bygga en stark grund för sig själva och att vara ekonomiskt säkra.

De är konstanta och oförutsägbara, vilket innebär att de tar varje nytt steg i livet med tålamod och inte håller med om någon idé som ska tvinga dem att skynda sig.

Detta kan dock leda till en del misslyckanden eftersom deras inställning till livet och filosofi kan vara tydligt etablerad och så fort de känner sig bekväma med det unika sätt som de ser världen på, kan de tro att de är de enda som har rätt.

Detta är en situation där den rigida Saturnus kommer att uttrycka sig väldigt mycket och vara begränsande, vilket gör att de infödda som är födda under dess trigonometri med Solen kommer att tro starkt på alla sociala normer. De bör inte låta sådana begränsningar arbeta mot att förverkliga sina drömmar.

Sun trine Saturn Transit

Under aspekten Sun trine Saturn kan infödda från alla stjärntecken i zodiaken förstå vad som verkligen är viktigt, vilket innebär att de bör åtgärda sina problem med auktoritetsfigurer.

Rädda för att ta itu med varje utmaning så länge som Sun står i trine Saturn, fungerar de som bäst när de känner till sina gränser. Om de är självsäkra och går på fast mark kommer de att acceptera all undervisning som kommer från de lärdomar som livet ger dem.

Deras ansträngningar kan bli mycket belönade, men bara om de arbetar hårt och ger sitt bästa. Dessutom kommer varje litet steg som de tar för den här transiten att hjälpa dem att sätta en korrekt väg för sig själva, vilket kan bli en trend i deras grupp av vänner. Aspekten Sun trine Saturn är känd för att ge människor mer tålamod och försiktighet, särskilt när det gäller affärer.

Många kommer att kunna hantera alla sina ansvarsområden på ett enkelt sätt och investera sina ansträngningar i det som är viktigast, men också att ha mycket höga krav på sig själva, något som kommer att vara otroligt uppskattat av deras chefer och kollegor på jobbet.

Ifall man är upptagen med kreativa strävanden kan dagen för den här transiten kanske inte ge dem den kreativitet de är i så stort behov av, även om de är bättre på att omsätta sina idéer i praktiken och mer pragmatiska eller fokuserade på teknikaliteter.

Seriösa och omtänksamma, infödda från alla stjärntecken i zodiaken är sanna traditionalister när de närmar sig andra människor.

Det skulle vara en bra idé för dem att kontrollera sig själva två gånger och avgöra vad de behöver göra för att deras liv ska bli bättre. Disciplinen och tankesättet som de skulle behöva skulle vara deras stora tillgångar, för att inte tala om att de skulle kunna hantera alla förfrågningar som kommer från deras nära och kära och till och med deras chefer eller kollegor.

För den här anledningen är det ingen överraskning att deras karriär kommer att gå i rätt riktning. De kommer att kunna slutföra alla sina projekt och få de bästa resultaten, för att inte tala om att de verkligen kommer att njuta av det de gör.

Under den här transiten kommer många att fatta beslut på ett klokt sätt, medan deras sätt att tänka kommer att verka perfekt anpassat till de uppgifter de ska hantera. Eftersom de är så fokuserade på sitt arbete kan det också ta dem med överraskning att se att de ägnar mer uppmärksamhet åt kärleken än vanligt. Under det följande året med aspekten Sol trine Saturnus kommer vissa att vara mer redo att binda sig och vara lojala, också mycket seriösa när det gäller att få sina kärleksaffärer att utvecklas.

Medans allt detta händer bör de lika gärna försöka ta en andra titt på sig själva eftersom de skulle vara på väg mot självupptäckt, för att inte tala om att de skulle befinna sig i ett perfekt ögonblick för att göra någon plötslig och stor förändring i sitt liv, om det skulle vara det som är det som de har i åtanke för tillfället.

Det blir lättare för många att uppnå sina mål under perioden Solen trine Saturnus eftersom de skulle ha relationer av ömsesidig respekt med andra och känna att de blir förstådda mer än någonsin.

Den här perioden gör förbindelserna med män och myndighetspersoner mer seriösa och fruktbara. Dessutom är den perfekt för att prata med seniorer och interagera med ledare. De som tar mer ansvar nu kommer fortfarande att arbeta hårt, men de kommer inte längre att stressa så mycket. En del kommer att bli befordrade och få erkännande för alla sina ansträngningar, vilket innebär att komma ut ur den här transiten kommer att få dem att känna sig nöjda och med ökad självkänsla.

Människor som tar hand om ungdomar kommer att ha lättare att förmedla sin kunskap och bli glada över att se hur outbildade sinnen kommer till dem för att få visdom, särskilt på det professionella området. Om några av dem inte känner sig tillräckligt tålmodiga och redo att uppmärksamma varje detalj bör de bara fokusera på rutinfrågor.

Sol trine Saturnus transit är känd för att ha ett mycket positivt inflytande, men ingen bör förvänta sig att det ska ge honom eller henne för mycket pengar eftersom Saturnus inte alls är ett lyckosamt inflytande när det kommer till livets materialistiska sida, mer en himlakropp som härskar över människors sinne.

Dess trigonometri med solen är den mest fördelaktiga den kan ha, vilket betecknar en tid då saker och ting blir permanenta och då infödda i alla tecken tar på sig mer ansvar än vid andra tillfällen.

Många kommer inte nödvändigtvis att bli viktiga under den, men de kommer säkert att bygga upp ett hederligt rykte för sig själva.

De kommer också att få kontakt med inflytelserika personer som kan påverka deras liv på ett bra sätt, men de måste bevisa sin karaktärsstyrka för att göra sin framtid stabilare och för att försäkra sig om att de har en solid grund som de senare kan bygga vidare på.

För den här orsaken bör de använda den här transiteringen för att göra viktiga investeringar och för att skydda sina ekonomiska resurser. Saturnus är en planet som styr över det mest raffinerade, tålamod och till och med kyskhet, vilket innebär att den har mycket att göra med många människors dygder. Hur det hanteras beror naturligtvis mycket på vad varje person gör och hur de närmar sig livet, detta är den enda metoden för dem att göra den här aspekten bra eller dålig.

Du kanske också gillar

 • Jupiter Sextil Pluto
 • Mars Opposite Pluto
 • Mars konjunkterar Jupiter
 • Jupiter motsatt Pluto
 • Moon motsatt Jupiter
 • Mercury Conjunct Venus
 • Mars Conjunct Neptune
 • Jupiter Square Saturn
Joy Carter

Joy Carter

Astrologientusiast från tidig ålder, är Joy Carter mycket mer än vad man kan tro. Hon är en erfaren utövare som strävar efter att göra sitt arbete tillgängligt för så många som möjligt.Instagram, Twitter eller Facebook

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.