Sudan avslutar 30 år av islamisk lag genom att separera religion och stat

Sudans

övergångsregering

gick med på att separera religionen från staten, vilket innebär slutet på 30 år av islamiskt styre i den nordafrikanska nationen.

Sudans premiärminister

Abdalla Hamdok

och Abdel-Aziz al-Hilu, en ledare för rebellgruppen

Sudanesiska folkets befrielserörelse-Nord , undertecknade på torsdagen en deklaration i Etiopiens huvudstad Addis Abeba där de antog principen.

”För att Sudan ska bli ett demokratiskt land där alla medborgares rättigheter är förankrade bör konstitutionen baseras på principen om ’separation av religion och stat’, i avsaknad av vilken rätten till självbestämmande måste respekteras”, står det i dokumentet.

Avtalet kommer mindre än en vecka efter att regeringen paraferade ett fredsavtal med rebellstyrkorna som har väckt förhoppningar om ett slut på de strider som härjade i Darfur och andra delar av Sudan under den avsatte diktatorn Omar al-Bashir. Den större av de två fraktionerna i Sudan People’s Liberation Movement-North, som har bekämpat sudanesiska trupper i landets gränsstater, har vägrat att underteckna ett avtal som inte garanterar ett sekulärt system.

Sudan håller på att ta sig ur den internationella isolering som inleddes snart efter att Bashir tog makten 1989 och införde en hård tolkning av islamisk lag som syftade till att göra landet till ”den islamiska världens avantgarde”. Al-Qaida och

Carlos

the Jackal bosatte sig där; USA utsåg Sudan till en terroristsponsor 1993 och införde senare sanktioner fram till 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.