Ställningstagande: Posturografi | American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery erkänner att följande tester eller utvärderingsverktyg är medicinskt indicerade och lämpliga vid utvärdering eller behandling av vissa personer med misstänkta balans- eller yrselstörningar:

1. Statisk plattformsposturografi

2. Datoriserad statisk plattformsposturografi

3. Datoriserad dynamisk plattformsposturografi

4. Dynamisk (eller rörlig) plattformsposturografi

1. Allum JHJ, Shepard NT. An overview of the clinical use of dynamic posturography in the differential diagnosis of balance disorders, Journal of Vestibular Research, 9: 223-252, 1999.

2. Baloh RW, Fife TD, Zwerling L, Socotch T, Jacobson K, Bell T, Berykirch K. Comparison of static and dynamic posturography in young and older normal people, J American Geriatrics Soc, 42: 405-412,1994.

3. Black FO, Nashner LM. Vestibulospinal control differs in patients with reduced versus distorted vestibular function, Acta Otolaryngol (Stockh), 406: 110-114,1984.

4. Nashner LM. Datoriserad dynamisk posturografi. I Goebel JA (red): Practical Management of the Dizzy Patient (2nd Edition). Lippincott, Williams, and WIlkins, Philadelphia, 2008:152-182.

5. Nashner LM. Balanssystemets neurofysiologi och dynamisk plattformsposturografi…, New York, NY, Diagnostic and Rehabilitative Aspects of Balance Disorders and Dizziness, 104: 62-68,1994.

Antagen 27/12/2007
Reviderad 20/9/2014

Viktigt meddelande om ansvarsfriskrivning (Uppdaterad 31/7/14)

Ståndpunktsuttalanden godkänns av styrelserna för American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery or Foundation (AAO-HNS/F) och genereras vanligen från AAO-HNS/F kommittéer. När de har godkänts av akademins eller stiftelsens styrelse blir de officiella ställningstaganden och läggs till i det befintliga biblioteket med ställningstaganden. De representerar inte på något sätt en vårdstandard. Huruvida ställningstaganden kan tillämpas som vägledning för ett förfarande måste avgöras av den ansvarige läkaren mot bakgrund av alla de omständigheter som den enskilda patienten uppvisar. Att följa dessa kliniska ställningstaganden garanterar inte en framgångsrik behandling i alla situationer. I likhet med all vägledning från AAO-HNS/F ska detta ställningstagande inte anses omfatta alla lämpliga behandlingsbeslut eller vårdmetoder, och inte heller utesluta andra behandlingsbeslut eller vårdmetoder som rimligen syftar till att uppnå samma resultat. Position statements är inte avsedda att och bör inte behandlas som juridisk, medicinsk eller affärsmässig rådgivning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.