Sonen till paret i spionfallet får pengar av domstolen

Plato Cacheris, Ames advokat, sade att han protesterade mot ordern som en kränkning av rätten mot självinkriminering eftersom ”det kräver att vi erkänner äganderätten till dessa konton, och det är vi inte beredda att göra.”

Mr Cummings berättade för domstolen att fru Ames mor, Cecilia Dupuy de Casas, planerade att ta Ames son, Paul, till sitt hemland, Colombia, den här veckan så att han kunde undvika publiciteten från fallet.

En åklagare, biträdande statsåklagare Mark J. Hulkower, hävdade att ett bankkonto hos Banco Internacional de Colombia i Bogotá var en lämplig källa till stöd för Ameses son eftersom Federal Bureau of Investigation hade funnit att paret hade överfört 110 000 dollar till det från ett schweiziskt bankkonto från oktober 1987 till december 1990.

Ameserna dök inte upp i rätten i dag.

Mr Cummings sade att han och mr Cacheris väntade på säkerhetstillstånd så att de kunde granska hemliga dokument som paret anklagas för att ha överlämnat till ryssarna. En FBI-agent har vittnat om att mer än 100 sekretessbelagda kablar och dokument från CIA som Ames inte hade tillstånd att inneha hittades vid en husrannsakan på hans CIA-kontor och i hans hemdator.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.