ORIGINAL ARTIKELKlinisk effekt av difenylcyklopropenon vid alopecia areata: Retrospektiv dataanalys av 50 patienter

Difenylcyklopropenon (DPCP) anses allmänt vara den mest effektiva topiska immunterapin för refraktär eller omfattande alopecia areata (AA), men frågor om hur länge man ska pröva DPCP-behandling innan man avslutar den och vilka faktorer som är prognostiska för terapeutisk framgång förblir fortfarande obesvarade. I denna retrospektiva studie av 50 AA-patienter utvärderade vi DPCP-effekten och identifierade patientfaktorer som predicerar terapeutisk framgång/svikt. DPCP-behandlingens medianlängd var 3 år, och 47 % av patienterna upplevde sin första återväxt under de första 6 månaderna av DPCP-behandlingen, 20 % mellan 6 månader-1 år och 8 % mellan 1-2 år. I vår studie uppnåddes behandlingsframgång, definierat som ≥50 % terminal håråterväxt, hos 71 % av alopecia totalis-patienterna och hos 56 % av alopecia universalis-patienterna. Tre faktorer var statistiskt signifikanta prediktorer för dåligt behandlingsresultat – omfattningen av håravfallet före DPCP-behandlingen, anamnesen av sköldkörtelsjukdom och omfattningen av kroppshårets involvering. Återfall observerades hos 44 % av patienterna och var signifikant förknippat med anamnesen till sköldkörtelsjukdom. Vanliga biverkningar var klåda, utslag och lokal lymfadenopati. Resultaten av denna studie stöder vår övertygelse att DPCP-behandling är ett genomförbart behandlingsalternativ, kan utföras framgångsrikt i hemmet och bör inte avbrytas förrän efter 2 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.