Minnesförlust – vad som är normalt och vad som inte är det

  • 16
  • 1

memory-loss-600
Med åldern, kan du oroa dig för att ditt minne inte är lika skarpt som det en gång var. Detta kan vara sant. Men om minnesförlust inte stör din förmåga att fungera självständigt kan det vara en del av det normala åldrandet. Å andra sidan kan minnesförlust, även om den inte stör ditt dagliga liv, också vara ett symptom på ”mild kognitiv nedsättning”, ett tidigt, gradvis utvecklande stadium av Alzheimers sjukdom eller andra typer av demenssjukdomar.

Är din minnesförlust normal? Här är några viktiga skillnader mellan någon som åldras normalt och någon som visar tidiga tecken på Alzheimers sjukdom (eller andra former av demens), sammanställda från både Alzheimer’s Association och National Institute on Aging:

Normalt: glömmer ibland; t.ex. glömmer att betala en räkning
Inte: glömmer som stör utförandet av vardagliga uppgifter i livet; t.ex. misslyckas med att hantera en månadsbudget överhuvudtaget

Normalt: glömmer vilken dag det är, men kommer ihåg det senare
Inte: tappar kontinuerligt bort vilken dag det är, eller blir förvirrad om årstid eller år i vissa fall

Normalt: kan ibland inte hitta rätt ord i en konversation
Inte: tappar ofta helt bort tanken i en konversation utan att kunna återfå den

Normalt: tappar ibland bort saker; t.ex.
Inte: förlorar regelbundet saker utan att kunna hitta dem; t.ex. förlorar du din plånbok och skyller på någon annan, medan din släkting hittar den i medicinskåpet eller på något annat konstigt ställe.

Normalt: att ibland fatta ett dåligt beslut, t.ex. köpa något du inte behövde på impuls
Inte: att konsekvent utöva dåligt omdöme; t.ex. att ruinera ditt konto genom att skriva ut checkar till e-postspammare i hopp om orealistiska priser

Om du eller dina familjemedlemmar oroar dig för att du lider av minnesförlust kan det vara en bra idé att konsultera en läkare. Du kan bli hänvisad till en neurolog eller annan specialist för en screening. En screening för minnesförlust och/eller demens är ofarlig och består vanligtvis av ett batteri av tester av olika aspekter av kognitiv funktion, t.ex. verbalt resonemang eller visuellt/rymiskt minne. Om du visar sig vara i riskzonen kan du behöva andra tester för att avgöra om din minnesförlust är relaterad till ett demenssyndrom som Alzheimers sjukdom.

Även om ditt minne är försämrat är det kanske inte början på en stadig försämring. Inte all minnesförlust är relaterad till progressiva neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Vissa former av minnesförlust är reversibla och kan utlösas av en lång rad andra faktorer, från klimakteriet till sköldkörtelsjukdom till B12-brist till medicinering, stress eller huvudskada. Vissa minnesförluster är å andra sidan permanenta men kan förebyggas, t.ex. minnesförlust på grund av kronisk alkoholism.

Minnesförlust i samband med Alzheimers sjukdom eller andra former av demens kan vara ett av de första tecknen på sjukdom, men åtföljs så småningom av en mängd andra symtom, som tillsammans kallas demens.

Den vanligaste typen av minnesförlust vid tidig Alzheimers sjukdom är en minskad förmåga att lära sig och behålla ny information.

Om du tillsammans med minnesförlust också upplever förändringar i andra aspekter av ditt liv, till exempel socialt tillbakadragande, oförmåga att utföra komplexa uppgifter som du en gång kunde utföra, plötsliga förändringar i humör eller beteende, anfall av förvirring eller förändringar i den visuella uppfattningen, kan din minnesförlust vara en del av en större bild.

Om detta är fallet är tidig upptäckt och behandling avgörande för att förbättra ditt resultat och för att du ska kunna påverka din behandling.

Klicka här för artikelreferenser:

10 Tidiga tecken och symtom på Alzheimers sjukdom. Alzheimer’s Association.

Nya diagnostiska kriterier och riktlinjer för Alzheimers sjukdom. Alzheimer’s Association.

Guy M. McKhann et al. ”The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging – Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease”. Alzheimers & Demens: The Journal of the Alzheimer’s Association 2011;7(3):263 – 269.

Marilyn S. Albert et al. ”The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging – Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease”. Alzheimers & Demens: The Journal of the Alzheimer’s Association 2011;7(3):270 – 279.

Bildkälla: Bild: Shuttestock/Lightspring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.