En sällsynt fallbeskrivning av en symtomatisk omphalomesenterisk cysta hos en vuxen 24-årig patient som behandlades med laparoskopisk resektion.

Shohrat Annaberdyev, MD, Tony Capizzani, MD, Thomas Plesec, MD

Cleveland Clinic

Under normal embryonal utveckling tjänar den omfalomesenteriska kanalen, eller vitellinkanalen, som en primitiv förbindelse mellan mellangärdet och gulesäcken. Normalt genomgår den omfalomesenteriska kanalen en obliteration under den 5-9:e graviditetsveckan. Om obliterationen misslyckas finns det en kvarstående omfalomesenterisk kanal. Det finns olika anatomiska och morfologiska varianter av anomalier i vitellinkanalen. Den vanligaste formen är känd som Meckels divertikel, en enhet som vanligtvis diagnostiseras i den pediatriska populationen. En sällsynt form av denna utvecklingsanomali är förekomsten av en persisterande cysta i den omfalomesenteriska kanalen. Även om detta är en ovanlig företeelse i den pediatriska populationen, är det extremt sällsynt i den vuxna populationen. I denna rapport presenterar vi en 24-årig vuxen man med buksmärtor och CT-fynd av en cystisk struktur som ansluter till naveln. Denna struktur, som senare diagnostiserades som en cysta i den omfalomesenteriska kanalen, behandlades framgångsrikt och säkert genom laparoskopisk resektion.

Session: Poster Presentation

Programnummer: P479

Post Views: P479

Post Views: Säsong: 1: 686

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.