Chrysophyta

Definition
noun
(fykologi) Ett fylum som består av chrysofyter (guldalger), xantofyter (gulgröna alger) och kiselalger
Supplement
I det gamla klassifikationssystemet, dvs.dvs. det fem rikena, är Protista ett rike som består av djurliknande (protozoer), växtliknande (alger) och svampliknande (slemmiga mögel och vattenmögel) organismer.
Därmed är Protista indelat i flera fyler. De växtliknande eller algliknande arterna delas vidare in i följande fyla: Euglenophyta, Chrysophyta (kiselalger), Pyrrophyta (dinoflagellater), Chlorophyta (grönalger), Phaeophyta (brunalger) och Rhodophyta (rödalger). Till Chrysophyta hör chrysofyterna eller Chrysophyceae (guldalger), xantofyterna eller Xanthophyceae (gulgröna alger) och bacillariofyterna eller Bacillariophyceae (kiselalger).1 Chrysophyceae är en grupp alger som främst kännetecknas av sin flagellära struktur (även om det också finns arter som är icke-motila) och sin gyllene färg på grund av överflödet av pigmentet fucoxanthin. Ochromonas sp. och Chrysosaccus sp. är några av medlemmarna i Chrysophyceae. Xantofyter eller gulgröna alger kännetecknas av sin färg på grund av överflödet av pigmenten β-karoten och karotenoiden diadinoxanthin. De saknar fucoxanthin vilket resulterar i deras ljusare färg. Chlorarachnion sp., Tribonema sp. och Botrydium sp. är några xantofyter. Diatoméer kännetecknas av att deras cellväggar innehåller pektin impregnerat med kiseldioxid och består av två halvor som överlappar varandra. De flesta av dem är encelliga medan andra kan bilda kolonier. Fragilaria sp., Tabellaria sp. och Asterionella sp. är bara några av de många kiselalgerna.
Det bör dock noteras att den taxonomiska klassificeringen av organismer är dömd att förändras eftersom ytterligare studier av arterna skulle leda till nyare klassificeringssystem. Till exempel klassificerade NCBI:s taxonomidatabas kiselalger, guldalger och gulgröna alger till Stramenopiles (heterokonts) i superkungadömet Eukaryota. 2
Se även:

  • alger
  • Protista
  • diatom
  • xantofyt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.