ArtiklarThe effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis

Metoder

I denna systematiska översikt och meta-analys har vi sökt i MedLine, Embase, CENTRAL och ClinicalTrials.gov från databasens början fram till den 13 juli 2016 efter prövningar som undersökte effekten av en förändrad alkoholkonsumtion på blodtrycket hos vuxna med hjälp av nyckelord och MeSH-termer relaterade till alkoholkonsumtion, blodtryck och kliniska prövningar, utan språkliga begränsningar. Vi sökte också i referenslistor för identifierade artiklar och publicerade metaanalyser och översikter. Vi inkluderade artiklar i fulltext med ursprungliga data från prövningar på människor om effekten av en förändring av alkoholkonsumtionen på blodtrycket hos vuxna, som rapporterade en kvantifierbar förändring av den genomsnittliga alkoholkonsumtionen som varade i minst 7 dagar och en motsvarande förändring av blodtrycket. Vi extraherade data från publicerade rapporter. Vi gjorde metaanalyser med slumpmässiga effekter stratifierade efter mängden alkoholintag vid baslinjen. Alla metaanalyser gjordes med Stata (version 14.1). För Storbritannien modellerade vi effekten av en minskad alkoholkonsumtion för 50 % av befolkningen som dricker mer än två standarddrinkar per dag (dvs. 12 g ren alkohol per drink).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.