ArtikelEtanoleliminering hos män och kvinnor med hänsyn till beräknad levervikt

Syftet med studien var att undersöka könsskillnader i fråga om etanolens farmakokinetik. Sextioåtta friska män och 64 friska kvinnor med normalt kroppsmasseindex fick mellan 0,79 och 0,95 g etanol/kg kroppsvikt i valfri form efter att de ätit en ”typisk” frukost. Den eftersträvade koncentrationen för båda könen var en blodalkoholkoncentration C0 på 0,104 g/dl. Blodprover i elimineringsfasen togs med 10-20 minuters mellanrum med början efter avslutad absorption. Den högsta etanolkoncentrationen i blodet var 0,0819 ± 0,0184 g/dl för kvinnor och 0,0841 ± 0,0155 g/dl för män. Den timvisa elimineringshastigheten för etanol, beräknad över en linjär funktion, i blodet på 0,0179 ± 0,0030 g/dl/h hos kvinnor var signifikant högre än 0,0159 ± 0,0029 g/dl/h hos män (P < .0001). I förhållande till levervikten var elimineringshastigheten per timme 5,008 ± 0,678 g/kg lever/h för kvinnor och 4,854 ± 0,659 g/kg lever/h för män, och var inte statistiskt signifikant. De olika levermassorna beräknade i förhållande till distributionsvolymen förklarar de olika elimineringshastigheterna för etanol mellan män och kvinnor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.