ÖversiktSkleroserande alkoholinjektioner för behandling av intermetatarsala neurom: En systematisk översikt

Ett intermetatarsalt neurom är en plantar digital neurit som orsakar metatarsalgi i det drabbade intermetatarsala utrymmet. För närvarande är bevisen för att stödja behandlingen av tillståndet bristfälliga med endast vissa kvalitetsbevis som stöder kortsiktig behandling av intermetatarsala neurom med hjälp av steroidinjektioner. Vissa författare har stött användningen av alkoholskleroserande intralesionella injektioner för behandling av intermetatarsala neurom. Efter en sökning av bevismaterialet identifierades 11 artiklar. Den systematiska granskningen visade att alkoholinjektioner verkar vara säkra, även om vissa artiklar rapporterar en kortvarig biverkning i form av en flogistisk reaktion, och det finns variationer i den alkoholkoncentration som används och huruvida injektionen styrs eller inte styrs med hjälp av ultraljudsbilder. En del av bevisen kan tyda på en skleroserande histologisk effekt på nerven. Alla de granskade studierna har dock en forskningsdesign som ger en låg bevisnivå som är öppen för metodologiska bias och tolkningar. I denna genomgång fann man därför otillräckliga forskningsresultat av hög kvalitet för att dra slutsatser om behandlingen av intermetatarsala neurom med injektion av alkoholskleroserande medel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.