Grafice: la ce sunt folosite, caracteristici, tipuri, exemple

Graficele sunt o modalitate de prezentare a informațiilor prin intermediul unui desen, care oferă privitorului o modalitate ușoară de a înțelege ceea ce este prezentat. Ele sunt, de asemenea, utile atunci când se publică statistici, se compară cantități și se exprimă tendințe, deoarece datele pe care le prezintă sunt de obicei numerice.

Ele sunt utilizate în mod obișnuit pentru a reprezenta relații funcționale între variabile numerice sau atunci când există o cantitate mare de date statistice. Din acest motiv, ele pot fi întâlnite în lucrările școlare, în prezentările de afaceri și în rapoartele financiare, printre altele.

Exemplu de grafic

Există diferite tipuri de grafice, fiecare cu caracteristici particulare, care ajută la reprezentarea mai fidelă a datelor. Cu toate acestea, dacă nu sunt trasate corect sau dacă se fac greșeli în introducerea datelor, ele pot afecta înțelegerea informațiilor.

În cele mai multe cazuri, cele mai frecvent utilizate grafice constau din două axe și un corp, cum ar fi graficele cu linii, pictogramele și graficele cu bare. Cu toate acestea, pot fi întâlnite și alte tipuri de grafice, cum ar fi diagramele de flux, sau cartogramele, în care se folosesc alte metode de construcție și prezentare a informațiilor.

În general, pentru reprezentarea graficelor se folosesc resurse precum linii, puncte, vectori, bare, hărți și simboluri. În plus, reprezentările pot fi construite în două sau trei dimensiuni, ceea ce extinde paleta de resurse pentru elaborarea acestora.

La ce servește un grafic?

Exemplu de grafic privind mărimea continentelor

Graficele sunt utilizate pentru a prezenta vizual date privind comportamentul uneia sau mai multor variabile, pentru care a fost colectată o cantitate mare de informații numerice, în raport cu un interval de timp sau cu alte tipuri de date.

Ușurința cu care sunt interpretate datele reprezentate într-un grafic, față de un tabel numeric, îl face foarte util pentru multe sectoare, de la studenți la mediul de afaceri. Acest lucru se datorează în mare parte posibilității pe care o oferă de a accesa rapid blocuri mari de informații, prin intermediul unei reprezentări vizuale.

Graficele sunt, de asemenea, necesare atunci când se afișează datele colectate și se contrastează între ele în cercetările cantitative. Acest lucru îi permite cercetătorului să tragă concluzii din observarea graficelor și să prezinte rezultatele proiectului său de cercetare.

Ele nu sunt folosite doar pentru a reprezenta date, ci ajută și la vizualizarea tendințelor și a modelelor de comportament, ceea ce aduce beneficii pentru înțelegerea mai clară a unor circumstanțe.

Există diferite tehnici și formate din care se poate alege atunci când se vizualizează date. Alegerea tipului de grafic va depinde de rezultatele pe care doriți să le arătați prin reprezentare grafică.

De exemplu, dacă trebuie să verificați variația prețului unui produs pe o perioadă de timp, puteți utiliza un grafic liniar. Sau dacă doriți să reprezentați procentele obținute de fiecare partid în cadrul unor alegeri, puteți folosi un grafic cu plăcintă.

Caracteristicile graficelor

Acestea sunt câteva caracteristici ale graficelor:

 • Captează cu ușurință atenția cititorului, deoarece prezintă o cantitate mare de informații numerice într-un format ușor de interpretat de orice cititor.
 • De obicei sunt formate din cel puțin un grafic și un text. Graficul reprezintă variabilele, iar textul reprezintă scara valorilor sau a datelor, precum și descrierea motivului pentru care a fost creat graficul.
 • Majoritatea graficelor sunt construite pe două axe, o axă orizontală numită X și o axă verticală numită Y, pe care este dispusă o scală de valori divizată treptat. Acest tip de format face posibilă stabilirea unui contrast între cele două variabile de analiză prin plasarea uneia pe fiecare axă.
 • În unele cazuri, se pot adăuga linii între axe pentru a facilita vizualizarea graficului.
 • Numele variabilei măsurate este indicat pe fiecare dintre axe. Acest lucru se face pentru a oferi claritate cu privire la informațiile prezentate.
 • Acestea facilitează compararea datelor și sunt utile pentru a indica tendințele și diferențele statistice.

Tipuri de grafice

Cele mai des folosite tipuri de grafice sunt:

Barele

Carrilano / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Sunt ușor de citit și de înțeles, deoarece constau doar din două axe, una verticală sau axa Y, iar cealaltă orizontală sau axa X. Pe una dintre axe se plasează elementele ce urmează a fi comparate, iar pe cealaltă se prezintă valorile fiecăruia.

Histograma

Este o derivare a graficelor cu bare, cu diferența că în acest tip de grafic se vede doar modificarea unei variabile în raport cu datele analizate.

Acestea au particularitatea că nu există o separare între bare.

Circulare

Graficele circulare, numite și diagrame circulare, reprezintă procentele dintr-un total. Se realizează prin împărțirea unui cerc în porțiuni, unde mărimea fiecărei porțiuni este proporțională cu procentul care trebuie arătat.

Fiind vorba de un cerc, suma ariilor tuturor porțiunilor trebuie să fie egală cu 360 de grade.

Grafic cu linii

Ca și graficele cu bare, acestea sunt construite pe două axe. În mod obișnuit, axa X corespunde unei măsuri de timp, iar axa Y modificărilor celeilalte variabile.

Se construiesc prin marcarea unor puncte la înălțimile corespunzătoare intersecției celor două variabile de analiză. Aceste puncte sunt unite de o linie, ceea ce le face ușor de citit pentru observator.

Acest tip de grafic permite prezentarea pe axa Y a datelor privind mai multe măsurători ale aceleiași variabile. Acest lucru se realizează prin utilizarea unor culori diferite pentru a diferenția liniile.

Plotul de dispersie

Itangalo / CC0

În graficele de dispersie, reprezentarea variabilelor măsurate se face prin utilizarea a două axe, una verticală și una orizontală, care au scări diferite. Fiecare observație este reprezentată pe grafic printr-un punct, marcând relația care există între cele două variabile de referință pentru același fenomen.

Este convenabil să le folosim atunci când este disponibil un număr mare de observații.

Grafic de arie

Phoenix777777 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Graficele de arie sunt folosite pentru a vedea comportamentul a două sau mai multe variabile pe o perioadă de timp.

Pentru a le realiza, se folosesc două axe, una verticală și una orizontală. Pe axa orizontală se plasează măsurătorile de timp, iar pe axa verticală se plasează valorile fiecărei variabile.

În primul rând, se plasează variabila cu cea mai mare valoare și punctele sunt unite prin linii sau curbe, apoi se adaugă celelalte variabile, de la cea mai mare la cea mai mică. Pentru o mai bună vizualizare, zonele rezultate între curbe sunt pictate cu culori diferite.

Cartograma

Cartograma reprezentând distribuția populației Uniunii Europene. Geoilex / Domeniu public

Cartogramele sunt utilizate atunci când trebuie reprezentate datele obținute în urma studiului unei anumite regiuni.

Ele sunt exprimate sub forma unei hărți, dar cu particularitatea că mărimea fiecărei regiuni nu este legată de măsurile fizice ale acesteia, ci depinde de valoarea variabilei care trebuie reprezentată. Din acest motiv, ele pot fi derutante atunci când se încearcă interpretarea lor.

Pot fi folosite pentru a descrie numărul de locuitori pe oraș, venitul pe cap de locuitor pe individ, printre altele.

Pictogramă

Exemplu de pictogramă

În pictograme reprezentarea datelor se face prin simboluri sau imagini, care simbolizează variabila care este expusă.

Facilitatea cu care o imagine poate fi interpretată, în raport cu datele numerice, le face mai atractive pentru publicul larg.

Grafic mozaic

Se utilizează atunci când mai multe variabile și categorii trebuie comparate în același grafic.

Piramida populației

Piramida populației din Insulele Baleare din 2011. Janllam / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Aceste grafice sunt folosite pentru a reprezenta date, cum ar fi vârsta și sexul unei populații.

Ele sunt construite prin împărțirea axei orizontale în două, pentru a separa pe sexe, iar pe axa verticală se plasează vârstele sau intervalele de vârste.

Graficul radial sau graficul pânză de păianjen

Acestea sunt construite folosind axe radiale referite la aceeași origine, care au o scară cu valori fixe pentru toate variabilele. Ele pot fi de trei sau mai multe variabile, ceea ce generează un poligon regulat.

Pentru a construi graficul, valorile variabilelor sunt plasate pe axe, iar punctele sunt unite prin linii drepte, producând o formă neregulată de poligon.

Grafic bursier

Grafic bursier online

Cele mai des folosite pentru a reprezenta date financiare, pe axa orizontală se exprimă timpul, de obicei zile, luni sau ani, iar pe axa verticală valori sau procente.

Cu trecerea timpului și cu variațiile valorilor, se reprezintă o linie pe care se pot vedea cu ușurință urcările și coborârile pieței.

Diagrama de flux

Exemplu de diagramă de flux vertical, în acest caz pentru a calcula factorialul unui număr

Sunt utilizate în general în reprezentarea proceselor de producție și sunt alcătuite din conectori logici, care introduc modificări în fluxul parcursului. Acestor conectori logici li se atribuie diferite opțiuni, care depind de procesul care se desfășoară.

Carte de Gantt

Acest grafic permite optimizarea lucrărilor care trebuie efectuate simultan pentru finalizarea unui proiect.

Este format dintr-o axă orizontală, pe care se află măsurarea timpului, și o altă axă verticală, în care sunt descrise procesele.

Grafic de control

Victor MM / CC0

Graficele de control sunt utile atunci când este necesar să se verifice dacă o variabilă depășește limitele prestabilite.

Pe o axă orizontală se exprimă măsurarea timpului, iar pe o altă axă verticală se trasează două linii continue, ale căror înălțimi reprezintă valorile maxime și minime pe care le poate avea variabila. Între aceste linii sunt reprezentate mișcările variabilei în timp.

Graficul de cascadă

Este folosit mai ales pentru finanțe, deoarece reflectă cu ușurință transformarea unei valori inițiale, la care se adaugă valori pozitive și negative.

Diagrama ierarhică

Similare organigramei, diagramele ierarhice sunt folosite pentru a explica lanțul de comandă într-o organizație, de la cel mai mic la lider.

Diagrama de decizie binară

Diagramă de decizie binară cu două opțiuni. Autorul încărcării originale a fost IMeowbot la Wikipedia în limba engleză / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Sunt ca niște diagrame de flux, diferența fiind că conectorii logici au doar două posibilități.

Linia timpului

După cum sugerează și numele, este practic o linie de timp, în care reperele sunt marcate cu datele la care au avut loc.

Graficul cu raze solare

Sunt construite în mod similar cu diagramele circulare, cu diferența că ele conțin inele concentrice, care coboară în ierarhie de la centru spre exterior.

Graficele pareto

Acestea sunt combinația dintre graficul cu bare și graficul liniar, barele sunt plasate de la cel mai mare la cel mai mic.

Graficul 3D

Graficele tridimensionale prezintă în construcția lor o axă suplimentară, numită în general Z, față de tradiționalele X și Y. Axa Z nu numai că creează o senzație de profunzime în grafic, dar permite, de asemenea, introducerea unei alte variabile în grafic.

Exemple de grafice

Cele ce urmează sunt câteva exemple de diferite tipuri de grafice:

Grafic de bare

Sursa: Carwil / CC0

Acest exemplu ilustrează admiterea refugiaților de către Statele Unite din anul 1975 până în anul 2019.

Pe axa X (orizontală) sunt datele, separate de an, iar pe axa Y (verticală) este variabila numărului de persoane.

Care bară semnifică numărul de refugiați care au intrat în Statele Unite în fiecare an.

Flowchart

În această diagramă de flux puteți vedea că atunci când variabila X ajunge la conectorul logic în formă de diamant are două opțiuni, dacă valoarea lui X este 1, ea merge direct la sfârșitul procesului.

Pe de altă parte, dacă valoarea lui X nu este egală cu 1, se trece printr-un proces care scade 1 din valoarea lui X și se compară din nou până când această valoare este egală cu 1.

Flowchart

Sursa: © Copyright Benjamin D. Hennig (Worldmapper Project)cc by / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Această cartogramă este o reprezentare a populației mondiale în anul 2002. Forma aproape de nerecunoscut a hărții lumii se datorează faptului că în cartograme dimensiunile țărilor nu corespund măsurătorilor fizice ale acestora, ci numărului de locuitori pe care le au.

Grafic web sau radial

În acest grafic se poate observa diferența dintre bugetul desemnat (culoare albastră), și cheltuielile reale (culoare portocalie) ale diferitelor departamente ale unei companii. Prin utilizarea acestui grafic este posibil să se detecteze în mod clar care departamente cheltuiesc excesiv și care nu.

Teme de interes

Grafic de organizare.

Referințe

 1. Abad Altamirano, P., & Huapaya Espinoza, E. (2009). Ghid de prezentare a graficelor statistice. Retrieved from inei.gob.pe
 2. Britannica, T. E. (2019). Retrieved from britannica.com
 3. Coles, S., & Rowley, J. (1997). Crearea de grafice și diagrame eficiente. Retrieved from researchgate.net
 4. Mexico, U. N. (2020). Retrieved from asesorias.cuautitlan2.unam.mx/
 5. Universitate, J. C. (2020). Statistici de bază – Reprezentarea datelor – Reprezentarea grafică. Retrieved from jcu.edu.au

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.