SES CEO Explains Benefits of O3b Networks Ownership Move

Grafika konstelacji O3b. Zdjęcie: O3b Networks

Firma SES ogłosiła 29 kwietnia inwestycję o wartości 20 mln USD w system satelitarny O3b Networks działający na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO). Decyzja ta skierowała większość udziałów do SES, a jej wynikiem będzie dalsza współpraca w zakresie usług satelitarnych między satelitami Geostationary Earth Orbit (GEO) należącymi do SES a konstelacją O3b.

Przed inwestycją SES posiadał już 49,1 procent udziałów w O3b. Z dodatkowych 20 milionów dolarów, firma posiada teraz 50,5 procent akcji, i ma opcję, aby przejść do pełnego 100 procent. Skumulowana inwestycja SES w O3b wynosi obecnie 323 miliony, a firma postrzega O3b jako lukratywny środek do zwiększenia swoich usług skoncentrowanych na danych.

Rdzeniem biznesu SES pozostaje wideo, które stanowiło 71 procent przychodów podczas wyników operatora za pierwszy kwartał 2016 roku, opublikowanych również 29 kwietnia. Ale podczas gdy wideo wzrosła rok do roku o 5 procent, mobilność wzrosła o ponad 10 razy w tym tempie. Podczas telekonferencji z inwestorami po wynikach finansowych i decyzji inwestycyjnej O3b, Karim Michel Sabbagh, prezes i dyrektor generalny SES powiedział, że O3b może być dobrodziejstwem dla wszystkich głównych sektorów biznesowych SES niezwiązanych z transmisją, a mianowicie mobilności, rządu i komunikacji korporacyjnej.

„Propozycja wartości O3b już rezonuje w trzech pionach rynkowych skoncentrowanych na danych, do których zmierza SES. W wielu przypadkach obsługujemy również tego samego klienta poprzez połączenie możliwości szerokiej wiązki oraz oferty sieci światłowodowej O3b” – wyjaśnił.

Dzisiaj O3b obsługuje konstelację 12 satelitów MEO Ka-band High Throughput Satellites (HTS), z których każdy jest zdolny do przesyłania 1,6 gigabitów na sekundę (Gbps) z opóźnieniem poniżej 150 milisekund. Konstelacja weszła do komercyjnej eksploatacji we wrześniu 2014 roku, a Thales Alenia Space buduje obecnie kolejną serię ośmiu kolejnych statków kosmicznych. Przychody O3b w 2015 roku pochodziły w 70 procentach od klientów korporacyjnych, w 24 procentach od klientów mobilnych, a w 6 procentach od klientów rządowych. Backlog operatora MEO wynosi 350 milionów dolarów, a ponad 50 procent klientów uaktualniło swoje zobowiązania usługowe.

SES zgłosił 60,6 procentowy wzrost przychodów z mobilności w pierwszym kwartale 2016 roku w ujęciu rok do roku. Enterprise i rząd, każdy 12 procent przychodów, spadła zgłoszone 18,1 procent i 5,9 procent odpowiednio. Sabbagh powiedział, że SES widzi większy popyt na usługi dla przedsiębiorstw dzięki kombinacji MEO i GEO HTS, przytoczył nową działalność rządową w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, i opisał mobilność jako mający „bezprecedensowy sukces”, ponieważ SES ogłosił programy HTS skierowane do klientów lotniczych i morskich.

Sabbagh opisał inwestycję O3b jako ułatwiające trzy cele dla SES: rozszerzenie jego zasięgu, zwiększenie jego możliwości, i wzmocnienie jego podstawy do wzrostu. Obaj operatorzy w coraz większym stopniu oferowali połączone produkty jeszcze przed przejęciem przez SES większościowego udziału. Szczególnie w sektorze rządowym firmy SES Government Solutions i O3b przeprowadziły wiele pokazów wideo, w tym na żywo w jakości 4K, dla rządu Stanów Zjednoczonych, a w lutym tego roku firma SES zaczęła oferować połączoną sieć danych satelitarnych MEO-GEO o nazwie SES Plus.

„W przypadkach, w których łączymy te dwie możliwości, dla niektórych z naszych klientów rozważania na temat przyjęcia większej ilości tych połączonych możliwości były głównie związane z wartością dodaną, jaką by to przyniosło. W naszej opinii to zdemaskowało jakąkolwiek presję cenową, której bylibyśmy poddani”, powiedział Sabbagh.

Dodał, że SES był premedytacją pojęcie pełnej własności O3b od przed złożeniem zamówień na SES 12, 14 i 15 – wszystkie hybrydowe programy widebeam i HTS operator ogłosił w lipcu 2014 i lutym 2015 roku.

„Kiedy projektowaliśmy SES 12, 14 i 15, projektowaliśmy to z myślą, że w pewnym momencie przejmiemy kontrolę nad O3b”, powiedział Sabbagh.

O3b pomoże w dostarczaniu zróżnicowanej oferty HTS, dodał.

Pytaniem jest teraz, jaką decyzję podejmie SES w odniesieniu do pozostałych 49,1 procent akcji, które są wyceniane na 710 milionów dolarów. Według Giles Thorne, analityk akcji w Jeffries, najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest ruch do roszczenia all.

„Our base case is that SES will now exercise its call option to move to 100 percent,” Thorne wrote in an April 29 research note. „Atrakcyjna wycena SES została teraz uzupełniona o stabilne wyniki finansowe – ruch do kontroli O3b jest wisienką na torcie”.

SES ma trzy potencjalne drogi, które może teraz podjąć. Zarząd O3b zgodził się rozważyć pierwszą ofertę publiczną (IPO) dla pozostałych akcji. IPO nastąpiłoby po otrzymaniu wymaganych zgód od organów regulacyjnych i późniejszej realizacji podwyższenia udziałów o 1,4 procent przez SES w celu uzyskania większościowego udziału w spółce. Jeśli nie dojdzie do IPO, SES może skorzystać z „opcji kupna”, aby nabyć wszystkie pozostałe udziały. Thorne napisał, że okna dla otwarcia IPO dla akcjonariuszy mniejszościowych i dla opcji kupna SES o wartości 710 milionów dolarów biegną równolegle do końca września 2017 roku. Jeśli żaden z tych scenariuszy nie zostanie zrealizowany, trzecim jest wykonanie przez udziałowców O3b „opcji sprzedaży”, w ramach której SES miałby obowiązek nabycia wszystkich pozostałych udziałów w O3b, ze skutkiem na dzień 1 października 2017 r., za kwotę bazową w wysokości 710 mln USD, skorygowaną o opłatę odsetkową obliczoną według stawek rynkowych.

„Naszym podstawowym przypadkiem byłoby wykonanie przez SES opcji kupna – wpływy z opcji kupna w wysokości 710 mln USD implikują identyczną wycenę jak w przypadku opcji 'move to control'” – napisał Thorne. „Zakładając identyczny koszt kapitału, nie ma powodu, dla którego SES przechodząc na 100 proc. nie miałaby pokonać tych samych przeszkód inwestycyjnych, co najwyraźniej miało miejsce w przypadku opcji 'move to control’. This then turns the debate to how SES would finance the $710 million proceeds while keeping within its investment grade rating – management were very non-committal on the call.”

Sabbagh said SES is currently weighing all of its options.

„We want to anchor these optionalities in a manor where the day we decide to execute one of these optionalities we will be able to do so with full transparency and, equally important, in full compliance with our financial framework. Tak więc musimy zrównoważyć względy pełnego nabycia O3b, naszym zdaniem, z wszystkimi innymi priorytetami strategicznymi, które realizujemy jako SES – i mamy teraz możliwość przemyślenia tej kwestii przy zachowaniu kontroli nad O3b”, powiedział.

SES przewiduje, że O3b będzie osiągać 32 do 36 milionów dolarów rocznego dochodu z każdego w pełni operacyjnego satelity MEO po osiągnięciu „stanu ustalonego” wykorzystania, co jest planowane na koniec trzeciego roku komercyjnej usługi satelity. Oczekuje się, że w 2016 roku O3b wygeneruje przychód w wysokości ponad 100 milionów dolarów, prawie podwajając przychód odnotowany w 2015 roku. Sabbagh powiedział, że O3b może ostatecznie zrealizować 461 mln USD do 518 mln USD rocznego przychodu do 2021 roku, co stanowiłoby 22 procent przychodów SES z roku fiskalnego 2015. SES dokonał pierwszej inwestycji w O3b sześć i pół roku temu.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.