Rozdział 10.06 PRZEPISY DOTYCZĄCE ROWERÓW PIESZYCH, ROWERÓW I SKATEBOARDÓW

Rozdział 10.06 PRZEPISY DOTYCZĄCE ROWERÓW PIESZYCH, ROWERÓW I SKATEBOARDÓW1

Sekcje:

10.06.010 Eksploatacja rowerów.

10.06.020 Rowery i inny niezmotoryzowany transport rekreacyjny na chodnikach.

10.06.030 Deskorolki, wrotki i podobny ruch pieszy.

10.06.040 Ruch pieszy.

10.06.010 Ruch rowerowy.

A. Kierunek jazdy. Osoby jadące na rowerze lub obsługujące go na ścieżce lub drodze rowerowej mogą poruszać się w obu kierunkach, z wyjątkiem ścieżek lub dróg przeznaczonych do ruchu jednokierunkowego dzięki odpowiedniemu oznakowaniu lub znakom.

B. Rowery piesze. Ruch rowerów może odbywać się pieszo z zastrzeżeniem wszystkich przepisów prawa odnoszących się do pieszych. .

10.06.020 Rowery i inne niezmotoryzowane środki transportu rekreacyjnego na chodnikach.

A. Jazda po chodnikach. Rowery, wrotki, rolki, niezmotoryzowane hulajnogi, deskorolki i inne podobne niezmotoryzowane formy transportu mogą być używane na wszystkich chodnikach w mieście z prędkością nieprzekraczającą pięciu mil na godzinę, chyba że niniejszy rozdział zabrania inaczej. Pojazdy zmotoryzowane, rowery, skutery i inne formy transportu zmotoryzowanego nie są dopuszczone do jazdy po chodnikach.

B. Zakazy. Bez względu na podsekcję (A) niniejszej sekcji, rowery, wrotki, rolki, niezmotoryzowane hulajnogi, deskorolki i inne podobne niezmotoryzowane środki transportu nie są dozwolone do jazdy lub użytkowania na następujących obszarach:

1. Chodniki w centrum lub kompleksie handlowym lub biznesowym;

2. Chodniki przylegające do budynku szkoły publicznej podczas zajęć szkolnych;

3. Chodniki i parkingi przylegające do lub w obrębie jakiegokolwiek ośrodka społecznego lub rekreacyjnego podczas użytkowania;

4. Chodniki przylegające do kościoła podczas nabożeństw;

5. Parkingi wszelkich nieruchomości należących do miasta lub przez nie zarządzanych; lub

6. Wszelkie przejścia dla pieszych lub inne chodniki, gdzie jest to zabronione przez umieszczone znaki.

C. Dyrektor Robót Publicznych wyznacza zakazy. Dyrektor robót publicznych, lub osoba przez niego wyznaczona, może wyznaczyć i zadeklarować pewne części chodnika, na których jazda lub użytkowanie rowerów, wrotek, rolek, hulajnóg bez silnika, deskorolek i innych podobnych niezmotoryzowanych form transportu jest zabronione.

D. Dyrektor robót publicznych do umieszczania znaków. Dyrektor robót publicznych, lub osoba przez niego wyznaczona, umieszcza i utrzymuje znaki przylegające do chodników wyznaczające ograniczenia i zakazy dozwolone przez niniejszy rozdział.

E. Ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Ilekroć jakakolwiek osoba jedzie na rowerze, wrotkach, rolkach, niezmotoryzowanej hulajnodze, deskorolce lub innej podobnej niezmotoryzowanej formie transportu, taka osoba powinna ustąpić pierwszeństwa wszystkim pieszym. Osoba jadąca lub obsługująca taką formę transportu powinna ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu przy wjeździe na jezdnię lub podjazd z chodnika. .

10.06.030 Deskorolki, wrotki i podobny ruch pieszy.

A. Żadna osoba nie będzie jeździć na deskorolce, deskorolce z napędem silnikowym, elektrycznych urządzeniach wspomagających poruszanie się, określonych w Kalifornijskim Kodeksie Pojazdów w sekcji 313 (np. Segways), wrotkach, rolkach, ostrzach wrotek, niezmotoryzowanych hulajnogach lub innych środkach transportu napędzanych siłą mięśni ludzkich innych niż rower, ani powodować lub pozwalać na to, aby toczyły się lub poruszały po jezdni jakiejkolwiek ulicy w mieście.

B. Przepisy podsekcji (A) niniejszej sekcji nie mają zastosowania do ulic o ruchu okrężnym, jeżeli długość drogi okrężnej wynosi 500 stóp lub mniej. .

10.06.040 Ruch pieszych.

Dyrektor robót publicznych, lub osoba przez niego wyznaczona, jest niniejszym upoważniony do umieszczania i utrzymywania znaków lub oznaczeń zabraniających lub ograniczających przekraczanie jezdni przez pieszych na niektórych skrzyżowaniach. .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.