ReviewSclerosing alcohol injections for the management of intermetatarsal neuromas: A systematic review

Nerwiak międzypalcowy jest zapaleniem nerwu strzałkowego powodującym metatarsalgię dotkniętej przestrzeni międzypalcowej. Obecnie dowody na poparcie postępowania w tym schorzeniu są słabe, a jedynie niektóre dowody wysokiej jakości potwierdzają krótkoterminowe leczenie nerwiaków śródstopia za pomocą zastrzyków steroidowych. Niektórzy autorzy popierają stosowanie alkoholowych, sklerotyzujących iniekcji śródskórnych w leczeniu nerwiaków międzypalcowych. Po przeszukaniu bazy danych zidentyfikowano 11 artykułów. Przegląd systematyczny wykazał, że iniekcje alkoholowe wydają się być bezpieczne, chociaż w niektórych pracach opisano krótkotrwały efekt uboczny w postaci reakcji flogistycznej, a także istnieją różnice w stosowanym stężeniu alkoholu i prowadzeniu lub nie prowadzeniu iniekcji za pomocą obrazowania ultradźwiękowego. Niektóre z dowodów mogą sugerować histologiczny efekt stwardnienia nerwu. Jednakże, wszystkie badania poddane przeglądowi prezentują projekt badawczy oferujący niski poziom dowodów, który jest otwarty na błędy metodologiczne i interpretację. W związku z tym, w niniejszym przeglądzie nie znaleziono wystarczającej ilości wysokiej jakości dowodów naukowych, aby wyciągnąć wnioski dotyczące leczenia nerwiaków nerwu międzypalcowego za pomocą alkoholowych wstrzyknięć środka sklerotyzującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.