ORIGINAL ARTICLEClinical Efficacy of Diphenylcyclopropenone in Alopecia Areata: Retrospective Data Analysis of 50 Patients

Difenylocyklopropenon (DPCP) jest powszechnie uważany za najskuteczniejszą immunoterapię miejscową w opornym lub rozległym łysieniu plackowatym (AA), ale pytania dotyczące tego, jak długo należy próbować terapii DPCP przed jej zakończeniem i jakie czynniki prognostyczne decydują o sukcesie terapeutycznym nadal pozostają bez odpowiedzi. W tym retrospektywnym badaniu 50 pacjentów z AA oceniono skuteczność DPCP i zidentyfikowano czynniki wpływające na sukces/porażkę terapeutyczną. Mediana czasu trwania leczenia DPCP wyniosła 3 lata, przy czym u 47% pacjentów pierwszy odrost nastąpił w ciągu pierwszych 6 miesięcy terapii DPCP, u 20% w okresie od 6 miesięcy do 1 roku, a u 8% w okresie 1-2 lat. W naszym badaniu sukces leczenia, zdefiniowany jako ≥50% terminalny odrost włosów, został osiągnięty u 71% pacjentów z alopecia totalis i u 56% pacjentów z alopecia universalis. Trzy czynniki były istotnymi statystycznie predyktorami złego wyniku leczenia – stopień utraty włosów przed leczeniem DPCP, choroby tarczycy w wywiadzie i stopień zajęcia włosów na ciele. Nawrót choroby obserwowano u 44% pacjentów i był on istotnie związany z występowaniem choroby tarczycy w wywiadzie. Częstymi działaniami niepożądanymi były świąd, wysypka i miejscowe powiększenie węzłów chłonnych. Wyniki tego badania utwierdzają nas w przekonaniu, że terapia DPCP jest realną opcją leczenia, może być z powodzeniem stosowana w domu i nie powinna być zakończona przed upływem 2 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.