Dymitr Doński (opera)

Rubinstein poprosił o libretto Sołłoguba, który pracował również nad udaną operą Glinki Życie za cara, na temat pozornie również nacjonalistyczny, sukces Dymitra Dońskiego w bitwie pod Kulikowem (1380) przeciwko wodzowi tatarskiej Złotej Ordy, Mamajowi. Pominął jednak elementy historyczne na rzecz dość rutynowej operowej historii miłosnej.

Uwertura została ukończona jako pierwsza i została wykonana na koncercie w 1850 roku. Rubinstein miał jednak kłopoty z rosyjską cenzurą, która zabroniła jakiejkolwiek prezentacji scenicznej śpiewu samego Donskoya. Ostatecznie partytura została zatwierdzona w 1851 roku, a pierwsze wykonanie odbyło się 30 kwietnia 1852 roku w Teatrze Bolszoj Kamienny w Petersburgu. Cenzorzy nalegali jednak, by tytuł brzmiał Bitwa pod Kulikowem. Rubinstein pisał do matki: „To nie jest takie straszne. Publiczność stopniowo dowie się, jakie są prawdziwe nazwiska”. Kompozytor był zadowolony z przyjęcia, choć narzekał na jakość śpiewaków: mimo to donosił, że „Powodzenie było entuzjastyczne! Opera miała jednak tylko cztery przedstawienia i nie wydaje się, by została wznowiona. Zachowała się jedynie partytura uwertury wraz z jedną arią i kilkoma partiami wokalnymi w archiwach w Petersburgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.