Co musisz wiedzieć o istotnej zmianie okoliczności w opiece nad dzieckiem

Młoda dziewczynka trzymająca pluszowego misiaJak zbliżamy się do miesięcy letnich i sezonu zapisów do szkoły, wielu rodziców bada istotną zmianę okoliczności jako podstawy do zmiany opieki nad dzieckiem. Lebovitz Law regularnie pracuje z powodami szukającymi modyfikacji opieki nad dzieckiem, a my mamy bogate doświadczenie w sprawach o istotną zmianę okoliczności w Maryland.

Zmiany w opiece nad dzieckiem w Maryland

W Maryland, zmiany w opiece nad dzieckiem są trudne do wykonania bez istotnej zmiany okoliczności. Nawet w przypadkach, gdy można uzasadnić istotną zmianę okoliczności, chyba że można udowodnić, że modyfikacja jest w najlepszym interesie dziecka, sprawa może zostać odrzucona. Ważne jest, aby zaangażować kancelarię prawną taką jak Lebovitz Law na początku procesu modyfikacji opieki nad dzieckiem, aby zapewnić najsilniejszą możliwą sprawę.

Niewystarczające dowody

Aby zrozumieć, jakie sprawy zakończyły się sukcesem, warto zbadać, jakie sprawy zostały odrzucone. W sprawie Green v. Green z 2009 r. sąd zdecydował, że rodzic nie jest automatycznie uprawniony do modyfikacji opieki z powodu ukończenia programu rehabilitacji uzależnień, gdy wykazano, że powód miał swobodny stosunek do leczenia i korzystania z rekreacji pomimo odwyku.

W sprawie McMahon v. Piazze z 2005 r. sąd również wykazał, że do spełnienia wymogów istotnej zmiany okoliczności potrzebna jest konkretna, znacząca zmiana. Zmiany przedstawione sądowi obejmowały starzenie się dziecka i interakcje z nowymi osobami w domu. Inne sprawy nadal ustalają, że starzenie się i poziom edukacji nie są wystarczające, aby udowodnić istotną zmianę okoliczności.

Materialna zmiana okoliczności

Podczas gdy pojedyncza różnica zdań nie uzasadnia modyfikacji opieki, zakłócanie praw do odwiedzin będzie. W wielu sprawach w Maryland, próba zapobieżenia odwiedzinom doprowadziła do zmiany nakazanej przez sąd. W sprawie z 2012 roku, Gillespie v. Gillespie, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem napadł na partnera byłego małżonka. Brak samokontroli, szczególnie w świetle innych dowodów na istotną zmianę okoliczności, skłonił sąd do podjęcia decyzji na korzyść rodzica wnioskującego o modyfikację opieki. W sprawie o opiekę nad dzieckiem z 2018 roku w Baltimore City, w której pomagaliśmy, sąd uznał, że przeprowadzka poza stan byłaby szkodą dla dziecka i że motywy matki do przeprowadzki nie były w interesie dziecka. Sąd ustalił również, że równy dostęp nie byłby możliwy, gdyby matka wyprowadziła się ze stanu, więc oryginalny harmonogram 50/50 fizycznej opieki został utrzymany.

Pomoc w sprawach opieki nad dziećmi w Maryland

Udana modyfikacja opieki znaleziona w ostatniej sprawie Lebovitz Law pokazuje, że wykwalifikowany prawnik po twojej stronie robi różnicę w udowodnieniu istotnej zmiany okoliczności. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami już dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.