Chrysophyta

Definicja
noun
(phycology) A phylum comprised of chrysophytes (golden algae), xanthophytes (yellow-green algae), and diatoms
Supplement
In the old scheme of classification, i.tj. schemat pięciu królestw, Protista jest królestwem składającym się z animal-like (pierwotniaki), plant-like (glony), i fungus-like (śluzowce i pleśnie wodne) organizmy.
Zgodnie z tym, Protista jest podzielony na kilka phyla. Roślinopodobne lub gatunki glonów są dalej podzielone na następujące gromady: Euglenophyta, Chrysophyta (okrzemki), Pyrrophyta (dinoflagellates), Chlorophyta (zielone algi), Phaeophyta (brązowe algi) i Rhodophyta (czerwone algi). Chrysophyta obejmuje chryzofity lub Chrysophyceae (złote glony), ksantofity lub Xanthophyceae (żółto-zielone glony) i bacillariophytes lub Bacillariophyceae (okrzemki).1 Chrysophyceae to grupa glonów charakteryzująca się głównie strukturą flagellarną (choć istnieją również gatunki, które nie są ruchliwe) i złotym kolorem wynikającym z obfitości pigmentu fukoksantyny. Ochromonas sp. i Chrysosaccus sp. są niektórymi z członków Chrysophyceae. Ksantofity lub żółto-zielone algi charakteryzują się kolorem wynikającym z obfitości pigmentów, β-karotenu i karotenoidu diadinoksantyny. Brakuje im fukoksantyny, co powoduje ich jaśniejszy kolor. Chlorarachnion sp., Tribonema sp. i Botrydium sp. to niektóre z ksantofitów. Okrzemki charakteryzują się tym, że ich ściany komórkowe zawierają pektyny impregnowane krzemionką i składają się z dwóch połówek, z których jedna zachodzi na drugą. Większość z nich jest jednokomórkowa, inne mogą tworzyć kolonie. Fragilaria sp., Tabellaria sp., i Asterionella sp. to tylko kilka z wielu okrzemek.
Należy jednak zauważyć, że klasyfikacja taksonomiczna organizmów jest zobowiązana do zmiany, ponieważ dalsze badania gatunków doprowadziłyby do nowszego systemu klasyfikacji. Na przykład, baza danych taksonomii NCBI sklasyfikowała okrzemki, złote algi i żółtozielone algi do Stramenopiles (heterokonty) superkrólestwa Eukaryota. 2
Zobacz także:

  • glon
  • Protista
  • okrzemek
  • ksantofit

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.