Badanie pokazuje, że ludzie najbardziej dotknięci przez alkohol również najbardziej dotknięci przez niedobór snu

17 lipca 2018

by Bob Yirka , Medical Xpress

raport

Credit: CC0 Public Domain

Zespół badaczy z German Aerospace Center i Forschungszentrum Jülich odkrył, że osoby, które są najbardziej podatne na upojenie alkoholowe, są również najbardziej podatne na problemy poznawcze wynikające z braku snu. W swoim artykule opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences, grupa opisuje testowanie ochotników z wódką i brakiem snu i co znaleźli.

Większość wszystkich wie, że picie napojów alkoholowych może powodować problemy poznawcze. W podobnym duchu, większość ludzi rozumie, że nie są w stanie myśleć tak dobrze, gdy mają problemy ze snem. W tym nowym wysiłku, naukowcy starali się odkryć, czy istnieje korelacja między tymi dwoma.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak picie i słaby sen wpływa na ludzi, naukowcy zaciągnęli pomoc 49 ochotników, z których każdy otrzymał ilości wódki do picia. Ilość różniła się w zależności od wagi ochotnika. Każdy z nich otrzymał równowartość pięciu podwójnych wódek dla osoby o przeciętnych wymiarach. Następnie każdy z ochotników został poddany testom zdolności poznawczych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów testowych, takich jak testy uwagi długotrwałej i czasu reakcji. Później, każdy z ochotników został poddany deprywacji snu – niektórym pozwolono spać tylko pięć godzin na dobę przez cztery noce, podczas gdy innym uniemożliwiono spanie przez 38 godzin z rzędu. Każdy z nich otrzymał następnie te same rodzaje testów poznawczych.

W porównaniu wyników, badacze stwierdzili, że osoby, które wykonywały najgorsze testy poznawcze po spożyciu alkoholu, również wykonywały najgorsze testy podane im po pozbawieniu snu. Stwierdzili również, że istniała duża różnica w oddziaływaniu na ochotników. U tych, na których deprywacja snu miała największy wpływ, zaobserwowano drastyczny spadek zdolności poznawczych – na przykład dwukrotnie dłuższy czas reakcji. Porównywalnie, ci, którzy widzieli najmniejszy wpływ były tylko 17 procent slower.

Ten wolontariusze przeszli skanowania PET po spożyciu alkoholu. Naukowcy donoszą, że wolontariusze doświadczyli wzrostu mózgowego A1 adenozyny aktywności receptorów w wielu częściach mózgu, który, jak zauważają, był podobny do zmian widzianych dla osób pozbawionych snu w poprzednich badaniach.

Więcej informacji: Eva-Maria Elmenhorst et al. Cognitive impairments by alcohol and sleep deprivation indicate trait characteristics and a potential role for adenosine A1receptors, Proceedings of the National Academy of Sciences (2018). DOI: 10.1073/pnas.1803770115

Abstract
Trait-like differences in cognitive performance after sleep loss put some individuals more at risk than others, the basis of such disparities remaining largely unknown. Podobnie, zaobserwowano międzyosobnicze różnice w upośledzeniu funkcji poznawczych w odpowiedzi na spożycie alkoholu. Sprawdziliśmy, czy upośledzenie funkcjonowania spowodowane zarówno ostrą, jak i przewlekłą utratą snu może być przewidywane przez indywidualną podatność na ostre spożycie alkoholu. Użyliśmy również pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), aby sprawdzić, czy ostra infuzja alkoholu powoduje wzrost regulacji mózgowych receptorów adenozyny A1 (A1ARs), podobny do zmian obserwowanych wcześniej po deprywacji snu. U 49 zdrowych ochotników (26 ± 5 SD lat; 15 kobiet) (i) w warunkach wyjściowych, (ii) po spożyciu etanolu, testowano podtrzymywanie uwagi w zadaniu czujności psychoruchowej (PVT): (ii) po spożyciu etanolu oraz po (iii) całkowitej deprywacji snu (TSD; 35 godzin czuwania; n = 35) lub (iv) częściowej deprywacji snu (PSD; cztery noce z 5 godzinami zaplanowanego snu; n = 14). U 10 zdrowych ochotników płci męskiej (31 ± 9 lat) za pomocą PET z 8-cyklopentylo-3-(3-fluoropropylo)-1-propyloksantyną (CPFPX) mierzono zmiany w dostępności mózgowych A1AR pod wpływem etanolu i placebo. Stwierdzono wysoce istotne korelacje między pogorszeniem sprawności wywołanym etanolem i deprywacją snu dla różnych parametrów PVT, w tym dla średniej prędkości (TSD, r = 0,62; PSD, r = 0,84). Dostępność A1AR wzrosła do 26% w kilku regionach mózgu pod wpływem etanolu. Nasze badania ujawniły cechy osobnicze świadczące o podatności lub odporności zarówno na alkohol, jak i na deprywację snu. Obie interwencje wywołują stopniowy wzrost mózgowej dostępności A1AR, wskazując na potencjalny wspólny molekularny mechanizm odpowiedzi.

Informacje o czasopiśmie: Proceedings of the National Academy of Sciences

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.