ArticleEthanol elimination rates in men and women in consideration of the calculated liver weight

Celem pracy było zbadanie różnic między płciami w farmakokinetyce etanolu. Sześćdziesięciu ośmiu zdrowych mężczyzn i 64 zdrowe kobiety o prawidłowym indeksie masy ciała otrzymywało od 0,79 do 0,95 g etanolu/kg masy ciała w wybranej przez siebie postaci po zjedzeniu „typowego” śniadania. Stężeniem docelowym dla obu płci było stężenie alkoholu we krwi C0 wynoszące 0,104 g/dl. Próbki krwi w fazie eliminacji pobierano w odstępach 10-20-minutowych, poczynając od zakończenia wchłaniania. Maksymalne stężenie etanolu we krwi wynosiło 0,0819 ± 0,0184 g/dl dla kobiet i 0,0841 ± 0,0155 g/dl dla mężczyzn. Godzinowa szybkość eliminacji etanolu z krwi, obliczona na podstawie funkcji liniowej, wynosząca 0,0179 ± 0,0030 g/dl/h u kobiet była istotnie większa niż 0,0159 ± 0,0029 g/dl/h u mężczyzn (P < .0001). W odniesieniu do masy wątroby, godzinowe wskaźniki eliminacji wynosiły 5,008 ± 0,678 g/kg wątroby/h dla kobiet i 4,854 ± 0,659 g/kg wątroby/h dla mężczyzn i nie były statystycznie istotne. Różne masy wątroby obliczone w stosunku do objętości dystrybucji odpowiadają różnym wskaźnikom eliminacji etanolu u kobiet i mężczyzn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.