A Rare Case Presentation of a Symptomatic Omphalomesenteric Cyst in an Adult, 24-year Old Patient, Treated with Laparoscopic Resection.

Shohrat Annaberdyev, MD, Tony Capizzani, MD, Thomas Plesec, MD

Cleveland Clinic

Podczas prawidłowego rozwoju embrionalnego przewód omphalomesenteric lub przewód witelinowy służy jako prymitywne połączenie pomiędzy jelitem środkowym a woreczkiem żółtkowym. Normalnie, przewód omphalomesenteric ulega obliteracji w 5-9 tygodniu ciąży. Nieudana próba obliteracji skutkuje utrzymaniem się przewodu omphalomesenteric. Istnieją różne warianty anomalii przewodu szklistego pod względem anatomicznym i morfologicznym. Najczęstszą postacią jest uchyłek Meckela, który jest zwykle rozpoznawany w populacji dziecięcej. Rzadką postacią tej anomalii rozwojowej jest obecność przetrwałej torbieli przewodu omphalomesenteric. O ile jest to rzadkie zjawisko w populacji dziecięcej, o tyle w populacji dorosłych występuje niezwykle rzadko. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy przypadek 24-letniego dorosłego mężczyzny z bólem brzucha i stwierdzoną w badaniu TK torbielowatą strukturą łączącą się z pępkiem. Struktura ta, rozpoznana później jako torbiel przewodu omphalomesenteric, została pomyślnie i bezpiecznie wyleczona poprzez laparoskopową resekcję.

Sesja: Poster Presentation

Numer programu: P479

Post Views: 686

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.