Waarop moet u letten bij het doornemen van rapporten

125 Opmerkingen voor rapporten Het is tijd voor rapporten en u staat voor het vooruitzicht dat u constructieve, inzichtelijke en originele opmerkingen moet schrijven op enkele tientallen rapporten of meer. Hier zijn 125 positieve rapport opmerkingen voor u om te gebruiken en aan te passen!Moeilijke leerlingen? Kijk eens naar onze opmerkingen op rapportkaarten voor verbetering van de behoeften voor nog meer opmerkingen! Je hebt het einde van een nieuwe beoordelingsperiode bereikt, en wat is er meer ontmoedigend dan de taak om inzichtelijke, originele en unieke opmerkingen te maken over elk kind in je klas? De volgende positieve uitspraken helpen je om je opmerkingen toe te spitsen op specifieke kinderen en hun sterke punten te benadrukken. Je kunt onze uitspraken ook gebruiken om aan te geven waar verbetering nodig is. Draai de woorden een beetje om, en u verandert ze in een doel voor een kind om naar toe te werken. Sam werkt consequent samen met anderen wordt Sam moet consequenter samenwerken met anderen, en Sally gebruikt levendige taal in schrijven kan in plaats daarvan lezen Met oefening zal Sally leren om levendige taal te gebruiken in haar schrijven. Maak van Jan zoekt nieuwe uitdagingen een verzoek om ouderlijke steun door het te veranderen in moedig Jan aan om nieuwe uitdagingen te zoeken.Of je nu uitspraken van deze pagina aanpast of originele uitspraken maakt, bekijk onze Rapportkaart Thesaurus die een lijst van passende bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden bevat. Daar vindt u de juiste woorden om uw opmerkingen fris en accuraat te houden.We hebben onze 125 rapportkaart opmerkingen per categorie gerangschikt. Lees de hele lijst of klik op een van de categorielinks hieronder om naar die lijst te springen.HoudingGedragKarakterCommunicatievaardighedenGroepswerkInteresses en TalentenParticipatieSociale VaardighedenTijdmanagementWerkgewoontenAttitudeDe leerling:is een enthousiaste leerling die plezier lijkt te hebben in school.Vertoont een positieve instelling en houding in de klas.Lijkt goed uitgerust en klaar voor de activiteiten van elke dag.Toont enthousiasme voor de activiteiten in de klas.toont initiatief en zoekt naar nieuwe manieren om betrokken te raken.gebruikt instinct om zaken zelfstandig en op een positieve manier aan te pakken.streeft naar het bereiken van zijn volledige potentieel.is toegewijd om zijn best te doen.zoekt nieuwe uitdagingen.neemt verantwoordelijkheid voor zijn leren.GedragDe leerling:werkt consequent samen met de leraar en andere leerlingen.gaat gemakkelijk over tussen activiteiten in de klas zonder te worden afgeleid.is beleefd en toont goede manieren in de klas.volgt de regels van de klas.gedraagt zich volwassen.reageert gepast wanneer hij gecorrigeerd wordt.blijft geconcentreerd op de activiteit die gaande is.weerstaat de drang om afgeleid te worden door andere leerlingen.is vriendelijk en behulpzaam voor iedereen in de klas.geeft een voorbeeld van uitmuntendheid in gedrag en samenwerking.KarakterDe leerling:toont respect voor leraren en medeleerlingen.behandelt schooleigendommen en de bezittingen van anderen met zorg en respect.is eerlijk en betrouwbaar in de omgang met anderen.geeft blijk van goed burgerschap door andere leerlingen te helpen.doet mee aan projecten voor de schoolgemeenschap.is begaan met de gevoelens van medeleerlingen.voert taken in de klas trouw uit.kan erop vertrouwen dat hij doet wat hem gevraagd wordt.zoekt verantwoordelijkheden en komt zijn verplichtingen na.is bedachtzaam in de omgang met anderen.is vriendelijk, respectvol en behulpzaam is in de omgang met medeleerlingen respectvol is voor de andere leerlingen in de klas en de schoolgemeenschap dagelijks blijk geeft van verantwoordelijkheid door zorgvuldig en bedachtzaam om te gaan met de materialen in de klas zijn/haar taken in de klas serieus neemt en verantwoordelijkheid toont bij het uitvoeren ervan altijd eerlijk is en erop kan rekenen dat hij/zij informatie vertelt wanneer daarom wordt gevraagd attent is in de omgang met zijn/haar leraren dagelijks blijk geeft van zijn/haar manieren en altijd respectvol is een ongelooflijke zelfdiscipline en krijgt zijn/haar werk altijd op tijd afkan erop rekenen dat hij/zij een van de eerste leerlingen is die begint te werken aan de taak die hem/haar wordt gegevenverzet zich bij moeilijkheden door vragen te stellen en zijn/haar best te doen geeft niet op bij een moeilijke taak en doet altijd zijn/haar best is zo’n zorgzame jongen/meisje en toont zorg voor zijn/haar medeleerlingen toont zijn/haar zorgzame aard door zijn/haar medeleerlingen te helpen wanneer zij hulp nodig hebbenis een modelburger in onze klas toont zijn/haar burgerschap in onze klas door te helpen de klas schoon te houden en zorg te dragen voor de materialen kan er altijd op rekenen dat hij/zij samenwerkt met medeleerlingen kan goed samenwerken met alle andere leerlingen in de klas is uitzonderlijk georganiseerd en zorgt goed voor zijn/haar spullen is altijd enthousiast bij het afmaken van zijn/haar werk is aangenaam en beleefd in de omgang met anderen is bedachtzaam en vriendelijk in de omgang met anderen is creatief bij het oplossen van problemen is zeer hardwerkend en maakt altijd al zijn/haar werk af is geduldig en vriendelijk in de omgang met medeleerlingen die extra hulp nodig hebben is betrouwbaar en kan er altijd op rekenen dat hij/zij bijspringt en helpt waar nodigCommunicatievaardighedenDe leerling:heeft een goed ontwikkelde woordenschat.kiest woorden met zorg.drukt ideeën duidelijk uit, zowel mondeling als schriftelijk.heeft een levendige verbeelding en blinkt uit in creatief schrijven.heeft zijn stem gevonden in het schrijven van gedichten.gebruikt levendige taal in het schrijven.schrijft duidelijk en doelgericht.schrijft met diepgang en inzicht.kan een logisch en overtuigend betoog houden.luistert naar de opmerkingen en ideeën van anderen zonder te onderbreken.GroepswerkDe leerling:geeft constructieve suggesties aan medeleerlingen om hun werk te verbeteren.aanvaardt de aanbevelingen van medestudenten en handelt ernaar indien nodig.is gevoelig voor de gedachten en meningen van anderen in de groep.neemt verschillende rollen op zich in de werkgroep zoals nodig of toegewezen.verwelkomt leiderschapsrollen in groepen.toont eerlijkheid in het verdelen van groepstaken.plant en voert groepsactiviteiten zorgvuldig uit.werkt democratisch samen met medestudenten.moedigt andere leden van de groep aan.helpt om de werkgroep gefocust en aan de taak te houden.Interesses en talentenDe leerling:heeft een goed ontwikkeld gevoel voor humor.heeft veel uiteenlopende interesses.heeft een scherpe interesse die met de klas is gedeeld.toont en praat over persoonlijke items van thuis wanneer deze betrekking hebben op onderwerpen van de studie.geeft achtergrondkennis over onderwerpen die voor hen van bijzonder belang zijn.heeft een indrukwekkend begrip en diepte van kennis over zijn interesses.Zoekt zelfstandig aanvullende informatie over onderwerpen in de klas die zijn interesse wekken.Leest uitgebreid voor zijn plezier.Bespreekt regelmatig concepten waarover hij heeft gelezen.Is een begaafd artiest.Heeft een flair voor dramatisch lezen en acteren.Vindt het leuk om zijn muzikaal talent met de klas te delen.ParticipatieDe leerling:luistert aandachtig naar de reacties van anderen.Volgt aanwijzingen op.Neemt een actieve rol in discussies.verbetert groepsdiscussies door inzichtelijke opmerkingen.deelt persoonlijke ervaringen en meningen met medeleerlingen.reageert op wat in de klas en als huiswerk is gelezen of besproken.vraagt om verduidelijking wanneer dat nodig is.biedt zich regelmatig aan als vrijwilliger om te helpen bij activiteiten in de klas.blijft de hele schooldag door een actieve leerling.Sociale vaardighedenDe leerling:maakt snel vrienden in de klas.is geliefd bij medeleerlingen.gaat op gepaste wijze om met meningsverschillen met medeleerlingen.behandelt andere leerlingen met eerlijkheid en begrip.is een gewaardeerd lid van de klas.heeft medeleven met medeleerlingen en anderen.lijkt zich op zijn gemak te voelen in nieuwe situaties.geniet van gesprekken met vrienden tijdens vrije periodes.kiest ervoor om vrije tijd door te brengen met vrienden.TijdsmanagementDe leerling:pakt klassikale opdrachten, taken en groepswerk op een georganiseerde manier aan.gebruikt de lestijd op een verstandige manier.komt elke dag op tijd op school (en/of in de klas).is elke dag goed voorbereid op de les.werkt in een passend tempo, niet te snel en niet te langzaam.werkt opdrachten af in de daarvoor bestemde tijd.stelt haalbare doelen met betrekking tot tijd.maakt make-up werk op tijd af.WerkgewoontenDe student:is een gewetensvolle, hardwerkende student.werkt zelfstandig.is een zelf gemotiveerde student.maakt huiswerkopdrachten consequent af.zet zich maximaal in voor huiswerkopdrachten.overtreft de verwachtingen met de kwaliteit van zijn werk.begrijpt snel nieuwe concepten en ideeën.maakt netjes en zorgvuldig werk.controleert het werk grondig voordat het wordt ingeleverd.blijft aan het werk met weinig toezicht.toont zelfdiscipline.vermijdt onzorgvuldige fouten door aandacht voor detail.gebruikt vrije minuten van de lestijd constructief.maakt indrukwekkende thuisprojecten.Gerelateerd: Needs Improvement Report Card Comments voor nog meer opmerkingen!Student Certificates!Erken positieve attitudes en prestaties met gepersonaliseerde student award certificates! Report Card ThesaurusOp zoek naar een aantal geweldige bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden om de opmerkingen die u op rapportkaarten zet tot leven te brengen? Met deze lijst zullen uw notities altijd creatief en uniek zijn.Bijvoeglijke naamwoordenattent, bekwaam, voorzichtig, vrolijk, zelfverzekerd, coöperatief, hoffelijk, creatief, dynamisch, enthousiast, energiek, vrijgevig, hardwerkend, behulpzaam, eerlijk, vindingrijk, onafhankelijk, ijverig, gemotiveerd, georganiseerd, uitgaand, aangenaam, beleefd, vindingrijk, oprecht, uniekBijvoeglijke naamwoordenaltijd, gewoonlijk, consequent, dagelijks, vaak, maandelijks, nooit, af en toe, vaak, zelden, regelmatig, typisch, meestal, wekelijks

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.