Standpuntbepaling: American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

De American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery erkent dat de volgende tests of evaluatie-instrumenten medisch geïndiceerd en geschikt zijn bij de evaluatie of therapie van bepaalde personen met een vermoeden van evenwichts- of duizeligheidstoornissen:

1. Statische platform posturografie

2. Gecomputeriseerde statische platform posturografie

3. Gecomputeriseerde dynamische platform posturografie

4. Dynamische (of bewegende) platform posturografie

1. Allum JHJ, Shepard NT. An overview of the clinical use of dynamic posturography in the differential diagnosis of balance disorders, Journal of Vestibular Research, 9: 223-252, 1999.

2. Baloh RW, Fife TD, Zwerling L, Socotch T, Jacobson K, Bell T, Berykirch K. Comparison of static and dynamic posturography in young and older normal people., J American Geriatrics Soc, 42: 405-412,1994.

3. Black FO, Nashner LM. Vestibulospinal control differs in patients with reduced versus distorted vestibular function., Acta Otolaryngol (Stockh), 406: 110-114,1984.

4. Nashner LM. Computerized Dynamic Posturography. In Goebel JA (ed): Practical Management of the Dizzy Patient (2e editie). Lippincott, Williams, and WIlkins, Philadelphia, 2008:152-182.

5. Nashner LM. Neurophysiology of the balance system and dynamic platform posturography., New York, NY, Diagnostic and Rehabilitative Aspects of Balance Disorders and Dizziness, 104: 62-68,1994.

Adopted 12/27/2007
Revised 9/20/2014

Important Disclaimer Notice (Updated 7/31/14)

Position statements are approved by the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery or Foundation (AAO-HNS/F) Boards of Directors and are typically generated from AAO-HNS/F committees. Eenmaal goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Academy of Foundation, worden ze officiële stellingnamen en worden ze toegevoegd aan de bestaande stellingnamenbibliotheek. In geen enkel opzicht vertegenwoordigen zij een standaard van zorg. De toepasbaarheid van stellingnamen, als richtlijn voor een procedure, moet worden bepaald door de verantwoordelijke arts in het licht van alle omstandigheden van de individuele patiënt. Het naleven van deze klinische stellingnames zal niet in elke situatie een succesvolle behandeling garanderen. Zoals met alle AAO-HNS/F richtlijnen, moet deze stellingname niet geacht worden alle juiste behandelingsbeslissingen of zorgmethodes te omvatten, noch andere behandelingsbeslissingen of zorgmethodes uit te sluiten die redelijkerwijs gericht zijn op het verkrijgen van dezelfde resultaten. Standpuntverklaringen zijn niet bedoeld als en mogen niet worden behandeld als juridisch, medisch of zakelijk advies.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.