ORIGINAL ARTICLEClinical Efficacy of Diphenylcyclopropenone in Alopecia Areata: Retrospective Data Analysis of 50 Patients

Difenylcyclopropenone (DPCP) wordt algemeen beschouwd als de meest effectieve topische immunotherapie voor refractaire of uitgebreide alopecia areata (AA), maar vragen over hoe lang DPCP-therapie moet worden geprobeerd alvorens te beëindigen en welke factoren prognostisch zijn voor therapeutisch succes blijven nog steeds onbeantwoord. In deze retrospectieve studie van 50 AA patiënten, evalueerden wij de werkzaamheid van DPCP en identificeerden wij patiëntfactoren die voorspellend zijn voor therapeutisch succes/falen. De mediane duur van de DPCP behandeling was 3 jaar, waarbij 47% van de patiënten hun eerste hergroei in de eerste 6 maanden van de DPCP therapie ervoeren, 20% tussen 6 maanden-1 jaar, en 8% tussen 1-2 jaar. In onze studie werd succes van de behandeling, gedefinieerd als ≥50% definitieve haargroei, bereikt bij 71% van de alopecia totalis patiënten en bij 56% van de alopecia universalis patiënten. Drie factoren waren statistisch significante voorspellers van een slecht behandelingsresultaat: de mate van haaruitval vóór de DPCP behandeling, de voorgeschiedenis van schildklieraandoeningen en de mate van betrokkenheid van het lichaamshaar. Terugval werd waargenomen bij 44% van de patiënten en er was een significant verband met de voorgeschiedenis van schildklierziekte. Vaak voorkomende bijwerkingen waren jeuk, huiduitslag en lokale lymfadenopathie. De resultaten van deze studie ondersteunen onze overtuiging dat DPCP-therapie een levensvatbare behandelingsoptie is, met succes thuis kan worden uitgevoerd, en niet vóór 2 jaar moet worden beëindigd.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.