Graduate Student Conference Travel Grants

Voordat u uw reisbeurs indient, neem contact op met de beheerder van uw afdeling of kijk op Rice’s Crisis Management Coronavirus Diesease (COVID-19) website (coronavirus.rice.edu) voor eventuele gesponsorde reisbeperkingen.

Graduate Student Conference Travel Grants (GSCT) van maximaal $600 zijn beschikbaar voor afgestudeerde studenten in de sociale wetenschappen aan Rice die een paper of een poster presenteren op een conferentie of bijeenkomst. Reisbeurzen mogen worden gebruikt om de reiskosten voor een conferentie of bijeenkomst te dekken, zoals binnenlandse of buitenlandse vliegtickets, logies, vervoer, kilometers en registratiekosten. Reisbeurzen mogen niet worden gebruikt voor verblijfkosten, en elke student mag in een SSRI-financieringscyclus (1 juli – 30 juni) slechts één GSCT-beurs ontvangen.

Termijn voor het indienen van aanvragen

GSCT-aanvragen met al het ondersteunende materiaal moeten ten minste 30 werkdagen voor de begindatum van de conferentie worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier van SSRI (weblink naar aanvraag onderaan deze pagina).

Toekenningsinformatie (FY21)

Geschat aantal toekenningen: 15
Geschatte Financiering per Award: $600

Geschiktheid

 1. Student moet een momenteel ingeschreven Rice University graduate student in een Sociale Wetenschappen ‘discipline.
 2. Student moet worden vermeld als auteur, en geselecteerd voor de presentatie / expositie van hun onderzoek paper of poster presentatie op een professionele conferentie of bijeenkomst.
 3. Studenten kunnen slechts één GSCT-beurs ontvangen in een SSRI-financieringscyclus (1 juli – 30 juni).

Instructies voor het voorbereiden van de aanvraag

De online GSCT-aanvraag vindt u onderaan deze pagina. Onvolledige voorstellen WILLEN NIET voor financiering in aanmerking komen. Vragen met betrekking tot de voorbereiding van het aanvraagpakket moeten ook aan Chris worden gericht. Het aanvraagdossier moet worden opgesteld in een 12-punts Times New Roman-lettertype, met enkele spaties en een marge van 1,5 cm rondom. Het dossier moet worden geüpload in Portable Document Format (PDF).

 1. Ingevuld online aanvraagformulier.
 2. Upload een verhaal (maximaal twee pagina’s exclusief referenties/bibliografie, en als één PDF-bestand) met een samenvatting van het onderzoek dat wordt gepresenteerd, inclusief de algemene conclusies. Maak in de beschrijving duidelijk hoe het onderzoek afwijkt van de huidige literatuur en wat het belang is van het onderzoek voor het vakgebied van de onderzoeker. Voeg een lijst met referenties en een bibliografie toe (indien van toepassing). Bijlagen of andere aanvullende documenten zijn niet toegestaan.
 3. Upload een ondersteunende brief (in PDF) van de faculteitsmentmentor van de aanvrager waarin de aard van de bijeenkomst wordt uitgelegd en waarom het passend is voor de aanvrager om de conferentie of bijeenkomst bij te wonen en er een presentatie te geven. De faculteitsmentor kan zijn ondersteuningsbrief rechtstreeks naar Chris op [email protected] sturen, maar deze moet binnen drie werkdagen na het indienen van de volledige aanvraag zijn ontvangen.

Toekenningsvoorwaarden

 1. SSRI zal geen vergoedingen met terugwerkende kracht verstrekken.
 2. Studenten die een GSCT-toekenning ontvangen, hebben vanaf de kennisgeving van de toekenning 10 werkdagen de tijd om de toekenning te accepteren. Indien SSRI binnen de 10 werkdagen geen bevestiging van aanvaarding heeft ontvangen, verbeurt de student automatisch de toekenning.
 3. Alle aanvragen voor reiskostenvergoedingen moeten worden voorbereid en ingediend via het Concur-systeem van Rice. SSRI is niet verantwoordelijk voor het opstellen en/of indienen van onkostendeclaraties voor studenten, daarom moet de student samenwerken met hun afdelingsbeheerder of -coördinator voor het opstellen en indienen van hun vergoedingsaanvraag.
 4. Studenten die een toelage ontvangen, hebben 30 werkdagen de tijd, gerekend vanaf het einde van de conferentie of vergadering, om hun reiskostendeclaratie in te vullen en ter goedkeuring in te dienen. Onkostendeclaraties die bij de SSRI worden ingediend na de 30 dagen na de datum waarop de conferentie of vergadering werd afgesloten, worden NIET vergoed.
 5. De prijzen zijn bestemd voor de conferentie of vergadering waarvoor de student zich heeft opgegeven; daarom zijn de prijzen niet overdraagbaar en mogen ze niet worden gebruikt voor andere conferenties of vergaderingen dan die welke in het toegekende GSCT-voorstel werden vermeld.
 6. De student zal zich houden aan het Reis-, zakelijke ontmoetings- en amusementsbeleid van de Rice University (#806), en zal alle vereiste gespecificeerde ontvangstbewijzen verstrekken bij elke toepasselijke onkostentransactie in Concur. De student moet de officiële uitnodiging, notitie (agenda met conferentie track) of certificaat van voltooiing toevoegen/bijvoegen als onderdeel van de back-up documentatie die SSRI nodig heeft om vergoeding te ontvangen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.