De Persoonlijkheid en Bediening van de Heilige Geest

Mei 23, 2015 Door Brian Dembowczyk

De Persoonlijkheid en Bediening van de Heilige Geest

Mijn vrouw en ik hebben vaak het gevoel dat we niet zo veel aandacht besteden aan onze oudste zoon, Joshua, als we zouden moeten. Om verschillende redenen krijgen onze dochter Hannah en onze jongste zoon Caleb veel van onze tijd en aandacht en lijkt het alsof Joshua slechts in de schaduw staat.
Ik denk dat hetzelfde kan worden gezegd van de manier waarop de meeste volgelingen van Christus met de Drie-eenheid omgaan. We praten en denken veel over Jezus en God de Vader (en zo hoort het ook), maar we praten en denken lang niet zo veel over de Heilige Geest.
En in die zeldzame keren dat we wel over de Heilige Geest praten, praten we niet helemaal juist over Hem. Het is gebruikelijk om volwassenen, studenten en kinderen te horen verwijzen naar de Heilige Geest als “het” en te spreken over de Geest alsof “het” een onpersoonlijke kracht is, vergelijkbaar met de “kracht” in de Star Wars saga. Maar de Geest is geen “het”. Hij is inderdaad een “Hij”. En Hij is volledig God en net zo belangrijk als de Vader en de Zoon.
Als u zich voorbereidt op het onderwijs van deze week, “De Heilige Geest kwam” (Handelingen 2:1-42), vindt u misschien deze korte inleiding over de persoonlijkheid en de bediening van de Heilige Geest nuttig.

De persoonlijkheid van de Heilige Geest

Wanneer wij spreken over de “persoonlijkheid” van de Heilige Geest, bedoelen wij dat de Heilige Geest een persoon is en niet een onpersoonlijk voorwerp.
1) De Heilige Geest bezit de eigenschappen van persoonlijkheid
De basisdefinitie voor persoonlijkheid is de aanwezigheid van intellect, emotie en wil. Met andere woorden, een persoon denkt, voelt, en neemt beslissingen. De Heilige Geest doorstaat deze drievoudige test.

  • Intellect (Romeinen 8:27, 1 Korintiërs 2:10-11)
  • Emotie (Efeziërs 4:30)
  • Wil (Handelingen 16:6-7, 1 Korintiërs 12:11)

2) De werken van de Heilige Geest bevestigen zijn persoonlijkheid
Wij zullen zo dadelijk dieper ingaan op de werken van de Heilige Geest, maar voor nu merken wij op dat wat Hij doet de eigenschappen van de persoonlijkheid openbaart. Onpersoonlijke voorwerpen doen het volgende niet:

3) De omgang van de Heilige Geest met mensen bevestigt zijn persoonlijkheid
De wijze waarop de Heilige Geest met mensen omgaat, openbaart ook de eigenschappen van persoonlijkheid.

De bediening van de Heilige Geest

1) Schepping
Net als de Vader en de Zoon, was de Heilige Geest betrokken bij de schepping van het heelal. (Genesis 1:2, Psalm 33:6, Job 33:4)
2) Openbaring en inspiratie van de Schrift
De Heilige Geest overschaduwde de schrijvers van de Schrift om er zeker van te zijn dat zij een onfeilbare Bijbel produceerden – het Woord van God zelf. (2 Samuël 23:2-3, Johannes 14:26, Johannes 16:13-14, Handelingen 4:24-25, 1 Korintiërs 2:13, 2 Petrus 1:21 cf: Handelingen 27:15,17)
3) Wedergeboorte van gelovigen
Wedergeboorte betekent: leven geven. De Heilige Geest geeft nieuw leven aan gelovigen. (Johannes 3:5-7, Titus 3:5)
4) Het dopen van gelovigen
Dit gebeurt onmiddellijk en automatisch op het moment van bekering en heeft niets te maken met de waterdoop. Deze doop is het samenvoegen van alle gelovigen tot een eenheid met elkaar en, nog belangrijker, met Christus. (Romeinen 6:3-5, 1 Korintiërs 12:13, Galaten 3:27-28)
5) Verzegeling van gelovigen
Zoals de doop gebeurt ook deze onmiddellijk en automatisch op het moment van de bekering. De verzegeling door de Geest waarborgt iemands redding en toekomstige hoop op de hemel. In zekere zin markeert de verzegeling door de Geest ons als een bezit dat nu aan God toebehoort. Denk aan het zegel in was van een koning, dat door zijn zegelring wordt opgedrukt. In een andere betekenis dient de verzegeling door de Geest als een aanbetaling of onderpand dat God zal teruggeven wat van Hem is. (2 Korintiërs 1:22, Efeziërs 1:13, Efeziërs 4:30)
6) Inwoning van gelovigen
Ook hier vindt de inwoning van de Geest onmiddellijk en automatisch plaats op het moment van bekering. Aan deze kant van het kruis is de inwoning door de Geest blijvend. (Johannes 7:37-39, Johannes 14:16, Romeinen 8:9, Judas 19)
7) Vulling van gelovigen
In tegenstelling tot de doop, de verzegeling en de inwoning van de Geest, is de vervulling van de Geest voorwaardelijk en niet blijvend (maar wel herhaalbaar). De vervulling is alleen voor gelovigen na het punt van bekering en betreft de gelovige die beheerst wordt door de Geest. De Bijbel gebiedt nergens de doop met de Geest, verzegeling of inwoning, maar wel de vervulling. (Efeziërs 5:18)
8) Voorspraak voor gelovigen
Net als Christus is de Heilige Geest onze pleitbezorger voor God. (Romeinen 8:26)
9) Gelovigen leiden
Een van de titels van de Heilige Geest is Paracleet, wat betekent “iemand die geroepen is om bij te staan”. De Geest is gegeven om gelovigen te helpen en te leiden – of om hen raad te geven. (Johannes 14:16)
10) Vruchten voortbrengen
Deze vruchten – innerlijk karakter dat resulteert in uiterlijk God-verheerlijkend gedrag – worden in de toegewijde gelovige voortgebracht door de Heilige Geest, niet door de gelovige zelf. Daarom is het de vrucht van de Geest en niet de vrucht van de christen. (Galaten 5:22-23)
Op welke manieren heb jij je kinderen onderwezen over de Heilige Geest of welke vragen ben je tegengekomen over wie Hij is en wat Hij doet? Laat hieronder een reactie achter.
Hier is meer hulp voor leiders die zich voorbereiden op de sessie van 31 mei 2015 (Unit 33, Sessie 6) van The Gospel Project for Kids.
Brian Dembowczyk is de teamleider voor The Gospel Project for Kids. Hij diende meer dan 16 jaar in de bediening van lokale kerken voordat hij in 2014 naar Lifeway kwam. Brian behaalde een M.Div. aan het Southern Baptist Theological Seminary en een D.Min. aan het New Orleans Baptist Theological Seminary. Brian en zijn vrouw, Tara, en hun drie kinderen – Joshua, Hannah en Caleb – wonen in Murfreesboro, TN, waar Brian graag koffie drinkt en lesgeeft aan 1-3-klassers in City Church.

Brian Dembowczyk

Brian Dembowczyk is de hoofdredacteur en teamleider voor kinderen van The Gospel Project en auteur van “Gospel-Centered Kids Ministry” en “Cornerstones: 200 vragen en antwoorden om de waarheid te leren”. Voordat hij naar Lifeway kwam, was Brian zeventien jaar werkzaam in de lokale kerk in gezins-, discipelschap- en pastoraatfuncties. Brian behaalde een D.Min. aan het New Orleans Baptist Theological Seminary en een M.Div. aan het Southern Baptist Theological Seminary, en is momenteel bezig met een Ph.D. aan het Midwestern Baptist Theological Seminary. Brian, zijn vrouw Tara, en hun drie kinderen, Joshua, Hannah, en Caleb, wonen in Murfreesboro, Tennessee.

” Alle Berichten

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.