Chrysophyta

Definition
noun
(phycology) Een phylum bestaande uit chrysophytes (goudalgen), xanthophytes (geelgroene algen), en diatomeeën
Supplement
In het oude schema van de classificatie, i.dat wil zeggen het schema van vijf koninkrijken, is Protista een koninkrijk dat bestaat uit dierachtige (protozoa), plantachtige (algen), en schimmelachtige (slijm- en watermallen) organismen.
Volgens dit schema is Protista onderverdeeld in verschillende fyla. De plantachtige of algachtige soorten worden verder onderverdeeld in de volgende fyla: Euglenophyta, Chrysophyta (diatomeeën), Pyrrophyta (dinoflagellaten), Chlorophyta (groenalgen), Phaeophyta (bruinalgen), en Rhodophyta (roodalgen). De Chrysophyta omvatten de chrysophyten of Chrysophyceae (goudalgen), de xanthophyten of Xanthophyceae (geelgroene algen), en de bacillariophyten of Bacillariophyceae (diatomeeën).1 De Chrysophyceae is een groep algen die vooral wordt gekenmerkt door hun flagellaire structuur (hoewel er ook soorten zijn die niet-motiel zijn) en hun gouden kleur die te danken is aan de overvloed van het pigment fucoxanthine. Ochromonas sp. en Chrysosaccus sp. zijn enkele van de leden van de Chrysophyceae. Xanthofyten of geelgroene algen worden gekenmerkt door hun kleur door de overvloed van de pigmenten β-Caroteen en het carotenoïde diadinoxanthine. Zij missen fucoxanthine, waardoor zij lichter van kleur zijn. Chlorarachnion sp., Tribonema sp. en Botrydium sp. zijn enkele van de xanthophyten. Diatomeeën worden gekenmerkt door hun celwanden die pectine bevatten, geïmpregneerd zijn met silica en uit twee helften bestaan, waarvan de ene de andere overlapt. De meeste zijn eencellig, andere kunnen kolonies vormen. Fragilaria sp., Tabellaria sp., en Asterionella sp. zijn slechts enkele van de vele diatomeeën.
De taxonomische classificatie van organismen kan echter veranderen naarmate verder onderzoek van de soorten leidt tot nieuwere classificatiesystemen. Zo heeft de NCBI-databank diatomeeën, goudalgen en geelgroene algen ingedeeld bij de Stramenopielen (heterokonten) van het superkingdom Eukaryota. 2
Zie ook:

  • algen
  • Protista
  • diatome
  • xanthophyte

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.