Mit kell “keresni” az osztálytermi bejárásokon

125 Jelentőlap-kommentárok Eljött a bizonyítványok ideje, és önnek konstruktív, éleslátó és eredeti megjegyzéseket kell írnia néhány tucat vagy még több bizonyítványhoz. Íme 125 pozitív bizonyítvány-kommentár, amelyet felhasználhatsz és adaptálhatsz!Problémákkal küzdő diákok? Nézze meg a Fejlesztésre szorul a bizonyítványhoz fűzött megjegyzéseinket, ahol még több megjegyzést talál! Elérkezett egy újabb osztályozási időszak végére, és mi is lehetne ijesztőbb, mint az a feladat, hogy az osztályában lévő minden gyermekről meglátó, eredeti és egyedi megjegyzéseket fogalmazzon meg? Az alábbi pozitív kijelentések segítenek abban, hogy megjegyzéseidet az egyes gyerekekre szabd, és kiemeld az erősségeiket. a kijelentéseinket használhatod arra is, hogy jelezd, ha javításra van szükséged. Fordítsa meg egy kicsit a szavakat, és mindegyikből olyan célt alakíthat ki, amelyért a gyermek dolgozhat. Sam következetesen együttműködik másokkal lesz Samnek következetesebben kell együttműködnie másokkal, és Sally élénk nyelvezetet használ írásban lehet helyette olvasni Gyakorlással Sally megtanulja, hogy élénk nyelvezetet használjon az írásában. A Jan új kihívásokat keres szülői támogatásra irányuló kéréssé alakítja át a következőre: Please encourage Jan to seek new challenges.Whether you are tweaking statements from this page or creating original ones, check out our Report Card Thesaurus that contains a list of appropriate adjectives and adverbs. Ott megtalálja a megfelelő szavakat, hogy megjegyzései frissek és pontosak maradjanak. 125 bizonyítványhoz fűzött megjegyzésünket kategóriák szerint rendeztük. Olvassa el a teljes listát, vagy kattintson az alábbi kategóriák egyikére, hogy az adott listára ugorjon.AttitűdViselkedésViselkedésJellemKommunikációs készségekCsoportmunkaÉrdekek és tehetségekRészvételTársadalmi készségekTársadalmi készségekIdőgazdálkodásMunkaszokásokAttitűdA tanuló:lelkes tanuló, aki láthatóan élvezi az iskolát.pozitív szemléletet és hozzáállást mutat az osztályteremben.kipihentnek és felkészültnek tűnik minden napi tevékenységre.lelkesedést mutat az osztálytermi tevékenységek iránt.kezdeményezőkészséget mutat és keresi az új lehetőségeket.ösztönösen, önállóan és pozitív módon intézi a dolgokat.törekszik arra, hogy teljes potenciálját elérje.elkötelezetten igyekszik a legjobbat kihozni magából.keresi az új kihívásokat.felelősséget vállal a tanulásáért.ViselkedésA tanuló:következetesen együttműködik a tanárral és a többi tanulóval.könnyen, zavartalanul vált át az osztálytermi tevékenységek között.udvarias és jó modort tanúsít az osztályteremben.betartja az osztálytermi szabályokat.éretten viselkedik.megfelelően reagál, ha kijavítják.az adott tevékenységre koncentrál.ellenáll a késztetésnek, hogy a többi diák elterelje a figyelmét.kedves és segítőkész az osztályban mindenkivel szemben.példát mutat a kiváló viselkedésből és együttműködésből.jellemA diák:tiszteletet tanúsít a tanárok és társai iránt.gondosan és tisztelettel bánik az iskola tulajdonával és mások tulajdonával.őszinte és megbízható másokkal szemben.jó állampolgári magatartást tanúsít azáltal, hogy segít a többi diáknak.részt vesz az iskolai közösségi projektekben.törődik a társai érzéseivel.hűségesen elvégzi az osztálytermi feladatokat.számíthat arra, hogy megteszi, amit kérnek tőle.keresi a felelősséget és betartja azt.megfontoltan viselkedik másokkal.kedves, tisztelettudó és segítőkész, amikor társaival érintkeziktisztelettel viseltetik a többi tanulóval szemben az osztályban és az iskolai közösségbennapi felelősségtudatot mutat azáltal, hogy gondosan és átgondoltan gondoskodik az osztályban lévő anyagokrólkomolyan veszi az osztálytermi feladatait, és felelősségteljesnek mutatkozik azok elvégzése soránmindig őszinte, és számíthat rá, hogy kérésre elmondja az információkatfigyelmes, amikor a tanáraival érintkeziknapi jó modort mutat, és mindig tisztelettudónak mutatkozikhihetetlen önbizalommal rendelkezik.fegyelemmel rendelkezik, és mindig időben elvégzi a munkáját számítani lehet rá, hogy az elsők között kezd el dolgozni a kapott feladaton kitart, amikor nehézségekkel szembesül, kérdéseket tesz fel, és mindent megtesz, ami tőle telik nem adja fel, amikor nehéz feladattal szembesül, és mindig megtesz minden tőle telhetőt gondoskodó fiú/lány, és gondoskodik társairól gondoskodó természetéről tesz tanúbizonyságot, amikor segít társainak, amikor segítségre van szükségük mintaszerűen viselkedik az osztályban azáltal, hogy segít tisztán tartani az osztálytermet és gondoskodik az anyagokról mindig számíthat arra, hogy együttműködik társaival képes együttműködni és jól együttműködni az osztály bármely más tanulójával kivételesen szervezett és vigyáz a dolgaira mindig lelkesen végzi a munkáját kellemes és udvarias, amikor másokkal dolgozik figyelmes és kedves a másokkal való kapcsolata során kreatív a problémamegoldás során nagyon szorgalmas és mindig befejezi az összes munkáját türelmes és kedves, amikor olyan társaival dolgozik, akiknek extra segítségre van szüksége megbízható és mindig számíthat arra, hogy szükség esetén közbelép és segít Kommunikációs készségekA tanuló:jól fejlett szókinccsel rendelkezik.gondosan választja meg a szavakat.világosan fejezi ki gondolatait szóban és írásban egyaránt.élénk képzelőerővel rendelkezik, és kiemelkedik a kreatív írásban.megtalálta a hangját a versírás révén.élénk nyelvezetet használ írásban.világosan és céltudatosan ír.mélységesen és élesen ír.képes logikus és meggyőző érvelésre.félbeszakítás nélkül meghallgatja mások megjegyzéseit és ötleteit.CsoportmunkaA diák:konstruktív javaslatokat tesz társainak munkájuk javítása érdekében.elfogadja a társak ajánlásait, és adott esetben cselekszik is azok alapján.érzékeny a csoporton belül mások gondolataira és véleményére.szükség szerint vagy megbízás alapján különböző szerepeket vállal a munkacsoportban.szívesen vállal vezető szerepet a csoportokban.igazságosnak mutatkozik a csoportfeladatok elosztásakor.gondosan tervezi és végzi a csoporttevékenységeket.demokratikusan dolgozik együtt a társakkal.bátorítja a csoport többi tagját.segít abban, hogy a munkacsoport összpontosítson és a feladatra koncentráljon.Érdeklődési körök és tehetségekA tanuló:fejlett humorérzékkel rendelkezik.sokféle érdeklődési körrel rendelkezik.élénk érdeklődést mutat, amelyet megoszt az osztállyal.megmutatja és beszél az otthonról hozott személyes tárgyairól, amikor azok a tanulmányi témákhoz kapcsolódnak.háttérismereteket nyújt a számára különösen érdekes témákról.lenyűgözően érti és mélyrehatóan ismeri az érdeklődési körét.önállóan keres további információkat az érdeklődését felkeltő tantermi témákról.élvezetből sokat olvas.gyakran megvitatja azokat a fogalmakat, amelyekről olvasott.tehetséges előadóművész.tehetséges művész.érzéke van a drámai olvasáshoz és színjátszáshoz.szívesen osztja meg zenei tehetségét az osztállyal.RészvételA tanuló:figyelmesen hallgatja mások válaszait.követi az utasításokat.aktívan részt vesz a vitákban.éleslátó megjegyzésekkel fokozza a csoportos vitát.megosztja személyes tapasztalatait és véleményét társaival.reagál az órán és a házi feladatban elhangzottakra vagy megbeszéltekre.szükség esetén felvilágosítást kér.rendszeresen önkéntesen segít az osztálytermi tevékenységekben.aktív tanuló marad az egész tanítási nap folyamán.Szociális készségekA tanuló:gyorsan barátkozik az osztályban.kedvelik az osztálytársak.megfelelően kezeli a társakkal való nézeteltéréseket.méltányosan és megértően bánik a többi diákkal.megbecsült tagja az osztálynak.együttérző a társaival és másokkal.úgy tűnik, jól érzi magát új helyzetekben.a szabad órákon szívesen beszélget a barátaival.a szabadidejét inkább a barátaival tölti.időgazdálkodásA diák:az osztálytermi feladatokat, feladatokat és a csoportmunkát szervezetten oldja meg.az órai időt okosan használja fel.minden nap időben érkezik az iskolába (és/vagy az órára).minden nap jól felkészül az órára.megfelelő tempóban dolgozik, nem túl gyorsan vagy lassan.a feladatokat a megadott idő alatt elvégzi.a hosszú távú feladatokkal kapcsolatos munkát ütemezi.az idővel kapcsolatban elérhető célokat tűz ki.a pótmunkákat időben elvégzi.munkaszokásokA tanuló:lelkiismeretes, szorgalmas tanuló.önállóan dolgozik.önmotivált tanuló.következetesen elvégzi a házi feladatokat.a legjobb erőfeszítést teszi bele a házi feladatokba.felülmúlja az elvárásokat a munkája minőségével.könnyen megérti az új fogalmakat és ötleteket.rendezett és gondos munkát készít.alaposan ellenőrzi a munkát, mielőtt leadja azt.kevés felügyelet mellett is a feladatnál marad.önfegyelmet mutat.a részletekre való odafigyeléssel elkerüli az óvatlan hibákat.a tanórai szabad perceket konstruktívan használja fel.lenyűgöző otthoni projekteket készít.Kapcsolódó: Tanulói bizonyítványok!Ismerje el a pozitív hozzáállást és az eredményeket személyre szabott tanulói bizonyítványokkal! Report Card ThesaurusLooking for some great adverbs and adjectives to bring to life the comments that you put on report cards? Ezzel a listával a jegyzetek mindig kreatívak és egyediek lesznek.melléknevekfigyelmes, képes, gondos, vidám, magabiztos, együttműködő, udvarias, kreatív, dinamikus, lelkes, energikus, nagylelkű, szorgalmas, segítőkész, becsületes, fantáziadús, független, szorgalmas, motivált, szervezett, kifelé forduló, kellemes, udvarias, találékony, őszinte, egyedi melléknevekmindig, általában, következetesen, naponta, gyakran, havonta, soha, alkalmanként, gyakran, ritkán, rendszeresen, jellemzően, általában, hetente

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.