Teknologia evankelista

Kristinuskossa sana evankelista tulee kreikan kielen sanasta εὐαγγέλιον (translitteroituna euangelion) latinalaisittain evangeliumin kautta, jota käytetään Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoittamien (tai heille uskottujen) neljän evankeliumin (jotka tunnetaan myös nimellä Neljä evankelistaa) kanonisissa otsikoissa. Käsite, jonka mukaan tiettyjen vakiintuneiden standardien jakaminen auttaa muita omaksumaan ne, on samankaltainen teknologiaan liittyvällä alalla.

Termin ”ohjelmistoevankelista” keksi Mike Murray Apple Computerin Macintosh-tietokoneyksiköstä. Se oli osa Applen pyrkimystä kilpailla IBM:n kanssa, ja se kuvasi nimenomaan aloitetta, jolla pyrittiin retorisesti voittamaan kolmansien osapuolten kehittäjät ja taivuttelemaan heidät kehittämään ohjelmistoja ja sovelluksia Macintosh-alustalle. Guy Kawasakin omien sanojen mukaan se tarkoitti ”kiihkoa ja intoa (mutta ei koskaan rahaa), jotta ohjelmistokehittäjät saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että heidän olisi luotava tuotteita tietokoneelle, jolla ei ole asennettua keskusyksikköä, 128 kilotavua RAM-muistia, kiintolevyä, dokumentaatiota eikä teknistä tukea ja jonka on valmistanut epäkelpo yritys, jonka IBM oli aikeissa lopettaa.” Ensimmäinen niin sanottu teknologiaevankelista oli Mike Boich, joka edisti Macintosh-tietokonetta. Työ liittyy usein läheisesti sekä myyntiin että koulutukseen, mutta vaatii erityisiä teknologiamarkkinoinnin taitoja. Esimerkiksi potentiaalisen ostajan tai käyttäjän vakuuttaminen vaihtamaan vanhoista menetelmistä uusiin. On myös kyse uusien tuotteiden, kuten vihreän tietotekniikan, käyttöönotosta. Teknologiaevankelioimiseen liittyvään markkinointinäkökulmaan ovat vaikuttaneet voimakkaasti Geoffrey Moore ja hänen teknologian käyttöönoton elinkaarta koskevat kirjansa. Yksi hänen kannanotoistaan väittää, että evankelistan roolista tulee kriittinen, kun puututaan hänen mukaansa ”kuiluun”, joka vallitsee varhaisen ja valtavirran omaksumisen välillä.

Teknologiaevankeliointi liitetään joskus sisäiseen työntekijään, jonka tehtävänä on kannustaa uusia käytäntöjä organisaatiossa. Käytettävissä olevia evankeliointimenetelmiä ovat muunnettu STREET-prosessi (Scope, Track, Rank, Evaluate, Evangelize, Transfer) ja prosessi, jossa hyödynnetään hype-sykliä. Evankelioiminen voi tapahtua myös oppimisprosessin muodossa ja siinä voidaan käyttää välineitä, kuten oppimisen hallintajärjestelmiä (Learning Management Systems, LMS).

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.