Practice Makes Perfect: 6 vinkkiä tiedon säilyttämisen parantamiseksi eLearningissa

How To Improve Knowledge Retention In eLearning: 6 Invaluable Tips

Kertaaminen on yksi tehokkaimmista henkisistä prosesseista, sillä se kertoo aivoille, että tämä tietty toiminta, idea tai tehtävä on muistamisen arvoinen. Kun olet soveltanut tiettyä tietoa niin monta kertaa, se pääsee vähitellen lyhytaikaisesta muististasi pitkäkestoisen muistin holviin. Jopa turvallisesti lukittuna olevat asiat voivat kuitenkin unohtua, jos niitä ei panna säännöllisesti käytäntöön. Hitaasti mutta varmasti mentaalinen skeema alkaa rikkoutua, ja uusi tieto korvaa vanhan. Reviewing, Recapping ja Refreshing ovat kolme R:ää, jotka jokaisen verkko-opetuksen ammattilaisen tulisi ottaa huomioon, ja nämä kuusi vinkkiä auttavat sinua soveltamaan niitä verkko-opetuskurssisi suunnittelussa.

Kannusta verkko-oppijoita tiivistämään oppimansa

Verkko-oppijat pystyvät pukemaan tietoa omiin sanoihinsa vain, jos he ymmärtävät käsitteet täysin. Näin ollen tietojen tiivistäminen palvelee itse asiassa kahta tarkoitusta. Sen lisäksi, että se auttaa arvioimaan verkko-oppijan edistymistä tai osaamista, se auttaa oppijaa myös kertaamaan tietoja ja tallentamaan ne muistiin. He sitovat uuden tiedon jo oppimiinsa ajatuksiin, mikä vahvistaa mentaalisia skeemoja ja helpottaa muistamista ja mieleen palauttamista. Pyydä heitä laatimaan jokaisen eLearning-kurssin tai -moduulin lopussa yhteenveto tärkeimmistä opittavista asioista, esimerkiksi luettelomuotoinen luettelo, joka kattaa kaikki keskeiset käsitteet. Verkko-opiskelijat voivat myös käyttää omia muistiinpanojaan myöhempää käyttöä varten, kun on aika kerrata tietoja.

Integrate Serious Games

Serious games voivat olla hauskoja ja viihdyttäviä, mutta niillä on myös taka-ajatus. Totuus on, että ne auttavat verkko-opiskelijoita kertaamaan tietoa mukaansatempaavalla ja vuorovaikutteisella tavalla ilman, että he edes tietävät oppivansa itse asiassa. Vakavasti otettavat pelit tarjoavat myös pieninä paloina tietoa, ja niitä voidaan käyttää yhä uudelleen, mikä vähentää kognitiivista ylikuormitusta. Verkko-oppimisen ammattilaisten tulisi harkita mobiilioppimispelejä, joiden avulla aikuisoppijat voivat kehittää taitojaan ja hallita tehtävää missä tahansa. Kun he pitävät taukoa, ovat jumissa liikenteessä tai odottavat seuraavaa tapaamista, he voivat nopeasti pelata verkkopeliä ja virkistää muistiaan. Muista käyttää responsiivista suunnittelutyökalua verkko-oppimispelien luomiseen, sillä verkko-oppimissisältö mukautuu automaattisesti tablettien, älypuhelinten ja kannettavien tietokoneiden näytön kokoon ja resoluutioon.

Arvioi aikaisin ja usein

Ei kannata odottaa verkko-oppimiskurssin loppuun asti arvioidaksesi verkko-oppijan osaamista. Itse asiassa saatat haluta luoda diagnostisen arvioinnin, jonka he suorittavat ennen verkko-opetuskurssia, ja sitten yhden jokaisen verkko-opetuksen oppitunnin tai moduulin jälkeen. Näin he voivat seurata edistymistään ja tarkistaa säännöllisesti, mitä he ovat oppineet. Jos he huomaavat tarvitsevansa lisäapua tietyssä oppiaineessa, heillä on vielä aikaa etsiä resursseja ja parantaa oppimistottumuksiaan. Tämän seurauksena he voivat sitoa oikeat tiedot muistiin. Tämä on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että heitä arvioitaisiin vain suorituksen jälkeen, jolloin he eivät voi tehdä tarvittavia muutoksia etukäteen.

Sisällytä reaalimaailman skenaarioita ja simulaatioita

eLearning-skenaariot ja -simulaatiot antavat verkko-opiskelijoille voimaa soveltaa tietojaan käytäntöön. Heidän on tehtävä valintoja, jotka johtavat tiettyihin lopputuloksiin, mikä tarjoaa heille välitöntä palautetta. Jos he esimerkiksi lähtevät polulle, joka johtaa kielteisiin seurauksiin, heillä on mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään heti. Tämän jälkeen he voivat osallistua eLearning-skenaarioon tai simulaatioon uudelleen saavuttaakseen halutun lopputuloksen, mikä toimii positiivisena vahvistuksena. Nämä toiminnot jäljittelevät myös reaalimaailman ympäristöjä ja tilanteita, mikä antaa heille mahdollisuuden soveltaa tietojaan kuten tosielämässä. Konteksti on avain mielekkääseen oppimiseen ja muistiin jäämiseen.

Pyydä heitä kehittämään omia verkko-oppimateriaalejaan

Tässä lähestymistavassa tiivistäminen viedään askeleen pidemmälle pyytämällä verkko-opiskelijoita toimimaan kouluttajan roolissa. Heidän on koottava kaikki tiedot ja sovellettava jo olemassa olevaa tietoa luodakseen verkkosivuston, verkkoesityksen, eLearning-videon tai diaesityksen, jonka he jakavat vertaistensa kanssa. He voivat jopa luoda verkko-oppimistehtävän lopussa sarjan verkko-oppimiskysymyksiä, joiden avulla he voivat arvioida muita verkko-oppijoita ja auttaa heitä parantamaan tietämyksensä säilyttämistä. Kannusta heitä esittelemään materiaalit vertaisilleen julkaisemalla ne foorumilla tai blogissa ja pyydä sitten yleisöä jättämään palautetta. Jakokelpoisten materiaalien luomisen lisäksi he voivat myös kehittää opiskeluvälineitä, joita he voivat käyttää itse. Esimerkiksi muistikortit voivat auttaa heitä muistamaan keskeiset ideat ja käsitteet, samoin kuin miellekartat tai aikajanat.

Tiedon toistaminen eri formaatteja käyttäen

Online-oppijoiden on pystyttävä palauttamaan tieto mieleen monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun he kohtaavat haasteen työpäivän aikana. Tästä syystä on tärkeää toistaa tietoa käyttämällä erilaisia verkko-oppimistoimintoja ja -muotoja. Esimerkiksi verkkotehtävä voidaan kuvata bullet-point-luettelolla, jonka jälkeen se voidaan kartoittaa haarautuvassa skenaariossa. Vaiheet ovat samat, mutta toteutus on täysin erilainen. Siksi verkko-opiskelijat voivat omaksua ja tarkastella tietoa tehokkaasti riippumatta heidän oppimistarpeistaan tai mieltymyksistään. Muotojen sekoittaminen voi myös auttaa ehkäisemään oppijoiden kyllästymistä, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota.

Nämä kuusi vinkkiä antavat sinulle mahdollisuuden luoda mieleenpainuvia verkko-oppimiskursseja, jotka jäävät verkko-oppijoiden mieleen vuosiksi eteenpäin. Muista vain, että aika on muistin vihollinen. Kannattaa siis varautua tarjoamaan kertauskursseja eLearning-kursseille, jotta tietämyksen säilyttämistä ja muistamista voidaan tehostaa.

Etsitkö muita tapoja parantaa tiedon säilyttämistä ilman kognitiivista ylikuormitusta? Lue artikkeli 7 vinkkiä kognitiivisen ylikuormituksen vähentämiseen verkko-opetuksessa, niin saat selville, miten voit vähentää oppijoiden kognitiivista ylikuormitusta verkko-opetuskokemuksia suunniteltaessa.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.