Luku 10.06 JALANKULKU-, POLKUPYÖRÄ- JA LUISTELUPYÖRÄMÄÄRÄYKSET

Luku 10.06JALANKULKU-, POLKUPYÖRÄ- JA LUISTELUPYÖRÄMÄÄRÄYKSET1

Luvut:

10.06.010 Polkupyörän käyttäminen.

10.06.020 Polkupyörät ja muu ei-moottoroitu vapaa-ajan liikenne jalkakäytävillä.

10.06.030 Rullalaudat, rullaluistimet ja vastaava jalankulkuliikenne.

10.06.040 Jalankulkijoiden liikkuminen.

10.06.010 Polkupyörän käyttö.

A. Ajosuunta. Henkilöt, jotka ajavat tai käyttävät polkupyörää polkupyöräreitillä tai -polulla, voivat kulkea kumpaankin suuntaan paitsi niillä poluilla tai poluilla, jotka on asianmukaisilla merkinnöillä tai merkeillä osoitettu yksisuuntaiseksi liikenteeksi.

B. Kävelypyörät. Polkupyöriä saa kävellä kaikkien jalankulkijoihin sovellettavien lain säännösten mukaisesti. .

10.06.020 Polkupyörät ja muut ei-moottoroidut vapaa-ajan kulkuvälineet jalkakäytävillä.

A. Ajaminen jalkakäytävillä. Polkupyörillä, rullaluistimilla, rullaluistimilla, moottorittomilla skoottereilla, rullalaudoilla ja muilla samankaltaisilla moottorittomilla kulkuvälineillä saa ajaa tai käyttää kaikilla kaupungin jalkakäytävillä nopeudella, joka ei ylitä viittä mailia tunnissa, ellei tässä luvussa toisin kielletä. Moottoriajoneuvoilla, polkupyörillä, skoottereilla ja muilla moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla ei saa ajaa jalkakäytävillä.

B. Kiellot. Sen estämättä, mitä tämän pykälän kohdassa (A) säädetään, polkupyörillä, rullaluistimilla, rullaluistimilla, moottorittomilla skoottereilla, rullalaudoilla ja muilla samankaltaisilla moottorittomilla kulkuneuvoilla ei saa ajaa eikä niitä saa käyttää seuraavilla alueilla:

1. Kauppakeskuksen tai liikekeskuksen jalkakäytävillä;

2. Julkisen koulurakennuksen vieressä olevilla jalkakäytävillä koulun ollessa toiminnassa;

3. Yhdyskunta- tai virkistyskeskuksen vieressä olevilla tai sen sisällä olevilla jalkakäytävillä ja parkkipaikoilla, kun se on käytössä;

4. Kirkon vieressä olevilla jalkakäytävillä jumalanpalveluksen aikana;

5. Kirkon vieressä olevilla jalkakäytävillä. Kaupungin omistamien tai käyttämien kiinteistöjen pysäköintialueet; tai

6. Kaikki jalankulkijoiden ylityspaikat tai muut jalkakäytävät, jos ne on kielletty ilmoitetuilla merkeillä.

C. Yleisten töiden johtaja määrittelee kiellot. Yleisten töiden johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö voi nimetä ja julistaa tietyt jalkakäytävän osat, joissa polkupyörillä, rullaluistimilla, rullaluistimilla, rullaluistimilla, moottorittomilla skoottereilla, rullalaudoilla ja muilla samankaltaisilla moottorittomilla kulkuvälineillä ajaminen tai niiden käyttö on kielletty.

D. Yleisten töiden johtaja asettaa kylttejä. Yleisten töiden johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön on pystytettävä ja pidettävä yllä jalkakäytävien viereisiä kylttejä, jotka osoittavat tämän luvun sallimat rajoitukset ja kiellot.

E. Väistyvä etuajo-oikeus. Aina kun henkilö ajaa polkupyörällä, rullaluistimilla, rullaluistimilla, ei-moottoroidulla skootterilla, rullalaudalla tai muulla vastaavalla ei-moottoroidulla kulkuvälineellä, hänen on annettava etuajo-oikeus kaikille jalankulkijoille. Tällaisella kulkuvälineellä liikkuvan tai sitä käyttävän henkilön on annettava etuajo-oikeus kaikelle liikenteelle tullessaan jalkakäytävältä ajoradalle tai ajotielle. .

10.06.030 Rullalaudat, rullaluistimet ja muu vastaava jalankulkuliikenne.

A. Kukaan ei saa ajaa rullalaudalla, moottoroidulla rullalaudalla, Kalifornian ajoneuvolain pykälässä 313 määritellyillä sähkökäyttöisillä henkilökohtaisilla liikkumista helpottavilla apuvälineillä (esim. Segways), rullaluistimilla, rullaluistimilla, ei-moottoroidulla skootterilla tai muulla inhimillisellä voimalla liikutettavalla kulkuvälineellä, joka ei ole polkupyörä, eikä saa rullata tai rullata tai rullata niiden kanssa minkään kaupungin kadun ajoradalla.

B. Tämän pykälän kohdan (A) määräyksiä ei sovelleta umpikujaan, jos umpikujan pituus on enintään 500 jalkaa. .

10.06.040 Jalankulkijoiden liikkuminen.

Valtuutetaan yleisten töiden johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö asettamaan ja ylläpitämään merkkejä tai merkintöjä, joilla kielletään tai rajoitetaan jalankulkijoiden ylityksiä tietyissä risteyksissä. .

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.