7 Alkoholin vaikutukset Myopia

VGstockstudio/
Lähde: VGstockstudio/

Alkoholi johtaa myopiaan (likinäköisyyteen). Alkoholinkäyttö – humaltuminen – kaventaa huomion ja ajatusten keskittymistä lähiympäristön ilmeisimpiin tietoihin tai vihjeisiin. Tämän seurauksena käyttäytymiseen vaikuttavat liikaa havaittavat vihjeet, jolloin kauempana olevat ärsykkeet tai seuraukset jäävät huomiotta (Steele ja Josephs, 1990). Esimerkiksi henkilö, jolla on jo valmiiksi negatiivisia ajatuksia, tuntee itsensä todennäköisesti surulliseksi päihtymyksen jälkeen.

artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Seuraavat seitsemän kohtaa havainnollistavat sitä, miten runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa keskittymis- ja päätöksentekokykyyn.

1. Tarkkaavaisuushäiriö.

Alkoholimyopia rajoittaa sitä tietomäärää, jota päihtyneet henkilöt pystyvät käsittelemään. Tämän seurauksena jäljellä olevat tarkkaavaisuusresurssit kohdistuvat vain välittömimpään ympäristöön. Tällä resurssien heikentyneellä käytettävyydellä on erityisen voimakkaita vaikutuksia konfliktitilanteissa – kun vastassa on kaksi kilpailevaa motivaatiota, joista toinen on välittömästi ilmeinen ja toinen tuntuu kaukaiselta. Tämä selittää ne tarkkaavaisuuteen liittyvät virheet, joita ihmiset tekevät päihtyneenä, kuten heikentyneen ajokyvyn (MacDonald, Zanna ja Fong, 1995).

2. Impulsiivinen käyttäytyminen.

Ei on poikkeuksellisen monimutkainen sana, kun ihmiset ovat humalassa. Alkoholi saattaa ainakin suurina annoksina heikentää ihmisten kykyä estää impulsiivista käyttäytymistä (Hofmann ym. 2008). Päihtyneillä henkilöillä on taipumus kiinnittää huomiota ärsykkeisiin, jotka tuottavat heille välitöntä mielihyvää (esim. vaarallinen seksi) tulevien riskien kustannuksella (esim. mahdollinen sukupuolitauti tai raskauden aiheuttaminen).

3. Aggressiivisuus.

Alkoholi itsessään ei aiheuta aggressiota. Se vain lisää aggressiivisuutta vastauksena provokaatioon (Giancola, ym., 2010). Vihamielisissä tilanteissa alkoholi rohkaisee aggressiiviseen käyttäytymiseen kaventamalla huomiomme provosoiviin vihjeisiin sen sijaan, että kiinnittäisimme huomiomme ei-provosoiviin tai itsehillintää edistäviin vihjeisiin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

4. Ylensyönti.

Runsas alkoholinkäyttö laukaisee ylensyöntiä, koska alkoholi heikentää ihmisten kykyä säädellä tai kontrolloida ruoanottoa. Tästä syystä krooniset laihduttajat, jotka tarkkailevat jatkuvasti kaloriensaantia, ovat erityisen suuressa vaarassa kokea alkoholin kielteiset seuraukset ruokavaliotavoitteisiinsa. Alkoholinkäytön vähentäminen on yleinen suositus laihdutusohjelmiin osallistuville (Hofmann ym. 2008).

5. Itsetuntemus.

Huumaantuneilla ihmisillä on taipumus menettää kyky seurata onnistuneesti käyttäytymistään (Hull ja Bond, 1986). Kuten olet varmaan huomannut, cocktailjuhlien alku on tyypillisesti hillitty, ja vieraat ovat useimmiten itsetietoisia. Mutta noin tuntia myöhemmin äänenvoimakkuus yleensä kasvaa. Kun juojien tietoisuus vähenee, asenne yleensä muuttuu muotoon ”Ketä se oikeastaan kiinnostaa?”

PERUSTIEDOT

  • Mitä on alkoholismi?
  • Etsi terapeutti riippuvuuden voittamiseksi

6. Ahdistuksen lievittäminen.

Alkoholi lievittää tunnetusti stressiä ja ahdistusta (Horwitz, 2013). Tätä saattaa ylläpitää yleinen uskomus siitä, että alkoholi ”ottaa hermot pois”. Alkoholi kääntää huomion pois ahdistusta aiheuttavista ärsykkeistä. Etanolin farmakologiset vaikutukset (samanlaiset kuin bentsodiatsepiinien ja opiaattien) voivat tilapäisesti vähentää ahdistusta. Alkoholi ei kuitenkaan välttämättä vähennä ahdistusta ja pelkoa pitkällä aikavälillä, vaan saattaa itse asiassa pahentaa sitä, mikä voi motivoida juomisen jatkamiseen. Ahdistuneisuus ja alkoholin käyttö ovat siis toistensa riskitekijöitä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

7. Tyhjät lupaukset.

Ihmisten sitoutumisen voimakkuus johonkin asiaan riippuu sen arvosta heille ja todennäköisyydestä, että arvo toteutuu. Tyypillisesti tavoitteen toivottavuus on ihmisille ilmeisempää kuin sen toteutettavuus. Alkoholin nauttiminen synnyttää tyhjää tavoitteeseen sitoutumista saamalla ihmiset keskittymään tärkeiden tavoitteiden toivottavuuteen toteutettavuuden sijaan. Kun he ovat selvin päin, he eivät noudata lupauksiaan (Sevincer ja Oettingen, 2009).

LinkedIn Image Credit: Syda Productions/

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.