ReviewSkleroserende alkoholinjektioner til behandling af intermetatarsale neuromer: En systematisk gennemgang

Et intermetatarsal neurom er en plantar digital neuritis, der forårsager metatarsalgi i det berørte intermetatarsale rum. På nuværende tidspunkt er der kun ringe dokumentation til støtte for behandlingen af tilstanden, og der er kun en del kvalitetsbeviser til støtte for den kortsigtede behandling af intermetatarsale neuromer ved hjælp af steroidinjektioner. Nogle forfattere har støttet brugen af alkoholskleroserende intra-lesionale injektioner til behandling af intermetatarsale neuromer. Efter en søgning i evidensen blev der identificeret 11 artikler. Den systematiske gennemgang viste, at alkoholinjektioner synes at være sikre, selv om nogle artikler rapporterer om en kortvarig bivirkning i form af en flogistisk reaktion, og der er variationer i den anvendte alkoholkoncentration og i, om injektionen styres eller ikke styres ved hjælp af ultralydsbilleder. Nogle af beviserne kan tyde på en skleroserende histologisk virkning af nerven. Alle de gennemgåede undersøgelser har imidlertid et forskningsdesign, der giver et lavt bevisniveau, som er åbent for metodologiske skævheder og fortolkning. I denne gennemgang blev der således fundet utilstrækkelig forskningsmæssig dokumentation af høj kvalitet til at drage konklusioner om behandling af intermetatarsale neuromer med injektion af alkoholskleroserende midler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.