Rejsestipendier til konferencer for studerende

Hvor du indsender dit rejsestipendium, bedes du kontakte din afdelings administrator eller gennemgå Rice’s Crisis Managment Coronavirus Diease (COVID-19) website (coronavirus.rice.edu) for eventuelle restriktioner for sponsorerede rejser.

Graduate Student Conference Travel Grants (GSCT) på op til 600 USD er tilgængelige for studerende på kandidatniveau inden for samfundsvidenskab ved Rice, som skal præsentere en artikel eller en plakat ved en konference eller et møde. Rejsestipendier kan anvendes til at dække rejseudgifter til konferencer eller møder, f.eks. indenlandske eller udenlandske flybilletter, indkvartering, transport, kørsel og registreringsgebyrer. Rejsestipendier kan ikke anvendes til opholdsudgifter, og hver studerende kan kun få ét GSCT-stipendium i en SSRI-finansieringscyklus (1. juli – 30. juni).

Søgningsfrist

GSCT-ansøgninger med alt støttemateriale skal indsendes mindst 30 arbejdsdage før konferencens startdato ved hjælp af SSRI’s online-ansøgningsformular (weblink til ansøgningen findes nederst på denne side).

Bevillingsoplysninger (FY21)

Overslag over antallet af bevillinger: 15
Forventet støttebeløb pr. tildeling: 600 $

Støtteberettigelse

 1. Den studerende skal være en aktuelt registreret kandidatstuderende ved Rice University inden for et samfundsvidenskabeligt fagområde.
 2. Den studerende skal være opført som forfatter og udvalgt til at præsentere/udstille sin forskningsartikel eller plakatpræsentation på en professionel konference eller et professionelt møde.
 3. Bemærk venligst, at studerende kun kan modtage ét GSCT-stipendium i en SSRI-finansieringscyklus (1. juli – 30. juni).

Instruktioner til forberedelse af ansøgningen

Den online GSCT-ansøgning kan findes nederst på denne side. Ufuldstændige forslag vil IKKE blive taget i betragtning til finansiering. Spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningspakken skal også rettes til Chris. Bemærk venligst, at ansøgningsbeskrivelsen skal udarbejdes med 12 punkt Times New Roman-skrifttype, med enkeltstående mellemrum og med en tomme margen hele vejen rundt, og at den skal uploades i Portable Document Format (PDF).

 1. Udfyldt online-ansøgningsskema.
 2. Opload en redegørelse (højst to sider eksklusive referencer/bibliografi og som en enkelt PDF-fil) med en sammenfatning af den forskning, der præsenteres, herunder de overordnede konklusioner. Det skal fremgå tydeligt af redegørelsen, hvordan forskningen udgør en afvigelse fra den aktuelle litteratur, og hvilken betydning forskningen har for forskerens fagområde. Medtag en liste over referencer/bibliografi (hvis relevant). Bilag eller andre supplerende dokumenter er ikke tilladt.
 3. Indsend et støttebrev (i PDF) fra ansøgerens fakultetsmentor, der forklarer mødets karakter, og hvorfor det er hensigtsmæssigt for ansøgeren at deltage i og fremlægge på konferencen eller mødet. Fakultetsmentoren kan sende sit støttebrev direkte til Chris på [email protected], men det skal være modtaget inden for tre arbejdsdage efter indsendelse af den fulde ansøgning.

Tildelingsbetingelser

 1. SSRI yder ikke refusion med tilbagevirkende kraft.
 2. Studenter, der modtager GSCT-priser, har 10 arbejdsdage fra meddelelsen om tildelingen til at acceptere prisen. Hvis SSRI ikke modtager en bekræftelse på accept inden for de 10 arbejdsdage, vil den studerende automatisk miste prisen.
 3. Alle anmodninger om godtgørelse af rejseudgifter skal udarbejdes og indsendes via Rices Concur-system. SSRI er ikke ansvarlig for udarbejdelse og/eller indsendelse af udgiftsrapporter for refusioner til studerende, og derfor bør den studerende samarbejde med sin afdelingsadministrator eller -koordinator om udarbejdelse og indsendelse af sin anmodning om refusion.
 4. Studenter, der modtager en præmie, har 30 arbejdsdage fra afslutningen af deres konference eller mødedato til at udfylde og indsende deres rejseudgiftsrapport til godkendelse. Enhver udgiftsrapport, der indsendes til SSRI efter de 30 dage fra konferencen eller mødets afslutningsdato, vil IKKE blive refunderet.
 5. Belønninger er beregnet til den konference eller det møde, som den studerende har ansøgt om; derfor kan belønninger ikke overføres og må ikke anvendes til andre konferencer eller møder end dem, der er anført i det tildelte GSCT-forslag.
 6. Den studerende skal overholde Rice University’s politik for rejser, forretningsmøder og underholdning (#806) og skal fremlægge alle nødvendige specificerede kvitteringer for hver enkelt udgiftstransaktion i Concur. Den studerende skal vedlægge/vedhæfte den officielle invitation, notat (dagsorden med konferencespor) eller bevis for gennemførelse som en del af den backupdokumentation, som SSRI kræver for at modtage refusion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.