Kentucky Durable Medical Power of Attorney Form

Kentucky Power Of Attorney For Health Care formular er en juridisk bindende formular i staten Kentucky, der gør det muligt for en hovedperson at udpege en agent til at være fuldmægtig med hensyn til patientens helbred, hvis de ikke længere kan være ansvarlige for beslutningerne på grund af alvorlige sygdomme. Dokumentet kræver to vidner eller en notar. Det ene vidne må ikke være en slægtning eller en sundhedsperson til hovedpersonen. Det er oprettet i overensstemmelse med US statutes§ 311.621 til .641 .

Kentucky Medical Power Of Attorney Form

Den hovedmanden skal udpege en agent og en eller flere alternative agenter.

  • Navn på hovedmanden.
  • Navn på agenten.
  • Navne på alternative agenter.

Inddragelse eller tilbageholdelse af behandling

Den hovedforpligtede skal opregne den type behandling, som han/hun ønsker skal tilbagekaldes eller tilbageholdes.

  • Initiativ til at tilbagekalde og tilbageholde behandling undtagen til lindring af smerte.
  • Initiativ til at modtage medicinsk behandling under alle omstændigheder.
  • Initiativ til at trække eller tilbageholde kunstig hydrering og ernæring.
  • Initiativ til at modtage kunstig hydrering og ernæring.
  • Autoriserer agenten til at trække eller tilbageholde kunstig hydrering og ernæring.

Donation

Mandanten skal give oplysninger om at foretage en donation efter døden.

  • Initial til at give tilladelse til donation af alle eller nogen kropsdele til ethvert formål.
  • Initial til ikke at give tilladelse til donation af nogen kropsdele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.