IP Law Bulletin

For bedre at forstå spørgsmålet starter vi med lidt baggrund om, hvorfor spørgsmålet om offentliggørelse er så vigtigt for ansøgere at tage hensyn til. Mange læsere er bekendt med 35 U.S.C. § 102 og nyhedskravet. For at opnå et patent skal en ansøger gøre krav på en ny opfindelse – med andre ord noget, som endnu ikke er blevet offentliggjort. Offentliggørelse af opfindelsen før ansøgningens indleveringsdato betyder, at opfindelsen mangler nyhed. Bemærk dog den etårige frist, der gælder i USA i henhold til 35 U.S.C. § 102(b)(1), som omtalt nedenfor. Denne frist findes ikke i mange udenlandske lande.

Det fremgår endvidere af § 102(b), at selv en offentliggørelse fra opfinderens side kan ødelægge nyheden. Dette følger af ideen om, at patentbeskyttelse er en modydelse – som et incitament til at afsløre detaljerne i en opfindelse til offentligheden, får opfinderen et begrænset “monopol” på opfindelsen for at forhindre andre i at udøve opfindelsens omfang. Når opfindelsen allerede er kendt af offentligheden, ved at opfinderen eller en anden har afsløret den, er der ikke noget at bytte.

Der er heldigvis en etårig frist i USA, inden for hvilken der kan indgives en ansøgning efter en opfinders egen afsløring. Det samme gælder dog ikke for mange udenlandske lande. Reglerne vedrørende, hvorvidt en ansøger kan opnå fordelene ved en frist varierer fra land til land, da nogle frister kun gælder i bestemte situationer. Endvidere varierer længden af en eventuel frist også fra land til land. For eksempel har mindst følgende lande i en eller anden form en afdragsfri periode på 12 måneder: USA, Argentina, Brasilien, Canada, Mexico, Mexico, Republikken Korea (Sydkorea) og Singapore; mindst følgende lande har en afdragsfri periode på 6 måneder i en eller anden form: USA, Argentina, Brasilien, Canada, Mexico, Republikken Korea (Sydkorea) og Singapore; mindst følgende lande har en afdragsfri periode på 6 måneder i en eller anden form: Australien, Japan, Rusland, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Kina, Den Europæiske Patentmyndighed og de fleste europæiske lande har ikke nogen henstandsperiode, undtagen under snævre omstændigheder. World Intellectual Property Office giver et praktisk skema med oplysninger om frister på landebasis.

Dertil kommer, at fristen kun er begrænset til et år. Af disse grunde skal ansøgerne være forsigtige med ikke at offentliggøre deres opfindelse utilsigtet.

Generelle regler for offentliggørelse

Der er flere måder, hvorpå offentliggørelse af en opfindelse kan finde sted, herunder beskrivelse i et patent eller en trykt publikation, offentlig brug og offentligt salg. Dette indlæg fokuserer på spørgsmålet om offentliggørelse generelt, ved en “trykt publikation”, som kan være overraskende bred. For yderligere oplysninger om andre § 102-overvejelser, se vores tidligere indlæg.

For nylig reflekterede Federal Circuit over spørgsmålet om offentliggørelse i Medtronic, Inc. v. Barry. I sagen blev der sat spørgsmålstegn ved, om distribution af en cd med en videodemonstration og et ringbind med dele af et diassæt, der blev distribueret på flere gruppemøder, udgjorde en offentliggørelse. Med henvisning til Blue Calypso, LLC v. Groupon, Inc. forklarede retten, at offentlig tilgængelighed er den “afgørende faktor” for at afgøre, om en henvisning er blevet offentliggjort. Endvidere forklarede retten, at der er mange måder, hvorpå en henvisning kan formidles til offentligheden, og at det derfor er nødvendigt at tage hensyn til de faktiske omstændigheder og omstændighederne i hver enkelt sag.

I den måske mest indlysende form kan offentliggørelse af en trykt publikation ske, når materialet er bragt i almindelig udbredelse (f.eks. i en annonce i et tidsskrift, en reklamepublikation og en avisartikel). Ansøgere bør huske på, at meget lidt egentlig cirkulation behøver at finde sted, hvis værket er rettet til fagfolk. En opfindelse, der er beskrevet i en trykt publikation, som er bragt i almindelig udbredelse, udgør typisk en offentliggørelse.

En anden potentiel form for offentliggørelse vedrører afsløringer, der foretages over for en udvalgt gruppe af personer, f.eks. på en konference eller på et gruppemøde. Selv om mange sådanne videregivelser ofte udgør offentlige videregivelser i forhold til den ældre teknologi, kræver analysen, at der tages hensyn til en række faktorer, der kan medføre, at sådanne videregivelser ikke når op på niveauet for en offentlig videregivelse i forhold til den ældre teknologi.

Distribution og diskussion på gruppemøder

Intuitivt set er diskussion af opfindelsen på en stor konference noget, der skal undgås, indtil en prioritetsdato er sikret, men hvad med diskussion på et møde med tre eller fire ledere fra en anden virksomhed? Hvad hvis oplysningerne deles i et handout med en lille gruppe af eksperter på området? Som vi nævnte ovenfor, er det endelige spørgsmål, om materialet er offentligt tilgængeligt for interesserede personer inden for området. For at besvare dette spørgsmål har domstolene taget følgende faktorer i betragtning:

  • Hvis der er en forventning om fortrolighed mellem distributøren og modtagerne af materialerne, selv i mangel af en formel retlig forpligtelse;
  • Mødets størrelse;
  • Mødets karakter, og om mødet er åbent for offentligheden med interesse for emnet for det offentliggjorte materiale eller i stedet er begrænset til medlemmer af en bestemt gruppe;
  • Hvem der deltog i møderne, under hensyntagen til målgruppens ekspertise; og
  • Hvis materialet blev distribueret uden begrænsninger.

Gennem at tage hensyn til, hvad der rent faktisk udgør en offentliggørelse, er du i stand til trygt at dele din opfindelse på en måde, så du kan få værdifuld og praktisk feedback med henblik på videreudvikling eller kommercialisering af produktet.

Nu hvor vi har fået præciseret, hvad der kvalificerer sig som en offentliggørelse, vil vi i vores næste indlæg evaluere vejledende principper, tendenser og eksempler, der kan hjælpe dig med at forhindre, at dine offentliggørelser udgør den ældre teknologi. Læs anden del her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.