En introduktion til alkoholinducerede hjerneskader og deres årsager

Formålet med symposiet om alkoholinducerede hjerneskader er at gennemgå den aktuelle holdning og de seneste fremskridt vedrørende faktorer, der menes at spille en væsentlig rolle i denne lidelse. De tre vigtigste faktorer er: alkoholspecifik neurotoksicitet, associeret B1-vitaminmangel (thiamin) (Wernicke-Korsakoff-syndromet) og leversvigt som følge af alkoholisk cirrose. Der er tale om et komplekst samspil mellem disse og andre faktorer, og det er vanskeligt at udrede den relative betydning af hver enkelt faktor i patogenesen for alkoholrelaterede hjerneskader. Desuden tyder nyere molekylære og biokemiske undersøgelser på, at flere af disse faktorer kan have patogenetiske mekanismer til fælles – f.eks. excitotoksicitet, mitric oxide og frie radikaler. Anvendelsen af nye teknologier i neuropatologiske undersøgelser af omhyggeligt udvalgte grupper af alkoholikere er begyndt at afsløre et langt mere komplekst skadesmønster, end man hidtil har set. Kvantitativ morfometri og immunohistokemi kan kombineres for at skabe tredimensionelle billeder af forskellige anatomiske regioner i hjernen sammen med detaljerede analyser af antallet af neuroner, størrelser og neurokemiske typer. I forbindelse med Wernicke-Korsakoff-syndromet (WKS) er der gode beviser (til støtte for neuropsykologiske og neuroradiologiske data) for, at specifikke populationer af neuroner er beskadiget i kortikale og subkortikale regioner. I de tilfælde med WKS er der også tegn på patologiske skader i andre kortikale og subkortikale regioner end de velbeskrevne periventrikulære fordelinger. Disse mere detaljerede undersøgelser giver os en mere omfattende forståelse af alkoholrelaterede hjerneskader.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.