Chrysophyta

Definition
noun
(phycologi) Et phylum bestående af chrysofytter (guldalger), xantofytter (gulgrønalger) og kiselalger
Supplement
I det gamle klassifikationsskema, dvs.dvs. skemaet med fem riger, er Protista et rige, der består af dyrelignende (protozoer), plantelignende (alger) og svampelignende (slimskimmel og vandskimmel) organismer.
I overensstemmelse hermed er Protista opdelt i flere fyler. De plantelignende eller algearter er yderligere inddelt i følgende fylaer: Euglenophyta, Chrysophyta (kiselalger), Pyrrophyta (dinoflagellater), Chlorophyta (grønalger), Phaeophyta (brunalger) og Rhodophyta (rødalger). Chrysophyta omfatter chrysofytter eller Chrysophyceae (guldalger), xanthofytter eller Xanthophyceae (gulgrønalger) og bacillariofytter eller Bacillariophyceae (kiselalger).1 Chrysophyceae er en gruppe af alger, der hovedsagelig er kendetegnet ved deres flagellarstruktur (selv om der også findes arter, der er ikke-motile) og gyldne farve på grund af det rigelige indhold af pigmentet fucoxanthin. Ochromonas sp. og Chrysosaccus sp. er nogle af medlemmerne af Chrysophyceae. Xanthofytter eller gulgrønalger er kendetegnet ved deres farve på grund af deres rigelige forekomst af pigmenterne β-caroten og carotenoidet diadinoxanthin. De mangler fucoxanthin, hvilket resulterer i deres lysere farve. Chlorarachnion sp., Tribonema sp. og Botrydium sp. er nogle af xantofytterne. Diatomeer er kendetegnet ved, at deres cellevægge indeholder pektin imprægneret med siliciumdioxid og består af to halvdele, hvoraf den ene overlapper den anden. De fleste af dem er encellede, mens andre kan danne kolonier. Fragilaria sp., Tabellaria sp. og Asterionella sp. er blot nogle få af de mange diatomeer.
Det skal dog bemærkes, at den taksonomiske klassifikation af organismer er nødt til at ændre sig, da yderligere undersøgelser af arterne vil føre til et nyere klassifikationssystem. F.eks. klassificerede NCBI’s taksonomidatabase diatomeer, guldalger og gulgrønalger til Stramenopiles (heterokonts) i superriget Eukaryota. 2
Se også:

  • alger
  • Protista
  • diatom
  • xanthofyt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.