Vyšetření PET

Positronová emisní tomografie (PET) se používá k měření koncentrace určitých molekul v mozku. Existují různé typy PET skenů. PET skenování amyloidu měří hromadění abnormálního proteinu amyloidu v mozku, který je jedním z klíčových znaků Alzheimerovy choroby. Skenování FDG-PET měří koncentraci glukózy v mozku a ukazuje, jak mozek využívá energii. Tato vyšetření odhalují aspekty fungování mozku, které nelze zjistit jiným způsobem.
Při vyšetření PET se do těla vstříkne speciální molekula zvaná ligand, která se naváže na určité molekuly v mozku, jež nás zajímají. Ligand vyzařuje malé množství záření, které je zachyceno skenerem, takže můžeme zjistit, kolik molekul se v mozku nachází. Přestože je dávka záření malá, jako preventivní opatření vám může být doporučeno, abyste se několik hodin po vyšetření PET vyhnuli delšímu blízkému kontaktu s těhotnými ženami, kojenci nebo malými dětmi.
Snímkování magnetickou rezonancí (MRI) se často provádí společně s vyšetřením PET, aby se získaly podrobné informace o tvaru a struktuře mozku, takže můžete být požádáni, abyste na sobě nenosili nic, co obsahuje kov.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.