Pracovní právo ve Virginii a neoprávněné propuštění zaměstnanců

Ztráta zaměstnání ve Virginii může způsobit řadu finančních, profesních i osobních problémů. Osoba musí vědět, jaké kroky má podniknout, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů. Na základě pracovního poměru at-will mají zaměstnavatelé možnost propustit pracovníka, pokud se tak rozhodnou. Klíčové je pochopit, co představuje porušení a co je legální.

V určitých případech může být pracovník chráněn před neoprávněným propuštěním. Pokud měl pracovník uzavřenou smlouvu, mohlo by se jednat o porušení smlouvy, pokud by byl pracovník propuštěn. Pokud existují odbory a kolektivní smlouva, zaměstnavatel bude obecně potřebovat důvod k propuštění pracovníka. Některá pracoviště mají příručky a zásady. Ty by mohly být vykládány jako smlouva, ale obecně nechrání pracovníka před výpovědí.

Zaměstnavatelé nemohou pracovníky při výpovědi diskriminovat. Pro pracoviště s 6 až 15 zaměstnanci zákony státu Virginie říkají, že zaměstnavatelé nemohou propustit pracovníky z důvodu jejich náboženského vyznání, pokud jsou zdravotně postižení, pokud žena otěhotní nebo pokud je práce určité rasy, specifického pohlaví, národnostního původu nebo barvy pleti. Zaměstnavatelé se nemohou mstít zaměstnancům tím, že je propustí. Pokud například pracovník nahlásí problémy s bezpečností na pracovišti, zaměstnavatel ho kvůli tomu ze zákona nesmí propustit.

Nakonec Virginie poskytuje některým pracovníkům ochranu na základě veřejné politiky. Tyto zákony chrání pracovníky z důvodu vlastnických práv, bezpečnosti a zdraví. Příkladem toho, co by bylo chráněno, je povolání do poroty nebo neúčast na nezákonném chování. Když jsou pracovníci propuštěni, je moudré pochopit, zda existuje důvod k podání žaloby pro neoprávněné propuštění. Tato fakta o pracovním právu mohou být matoucí, proto vám může pomoci právní firma, která má s těmito případy zkušenosti.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.