Planetární aspekt Pluto trigon na Merkur

Aspekt Merkur trigon na Pluto

Aspekt Merkur trigon na Pluto

Pluto trigon na Merkur v horoskopu

Jedinec, který má v horoskopu Pluto trigon na Merkur, má jistě talent na odhalování tajemství. Obelstít nebo oklamat tyto lidi se může ukázat jako obtížný úkol, protože jejich bystrý postřeh a intuice jim umožňuje číst mezi řádky a zachytit jemné detaily, které živí jejich pozoruhodný vhled. V důsledku toho mohou lidé v trigonu na Pluto rozvinout bohatství nejasných znalostí získaných přímým pozorováním lidí a situací.

Aspekt trigonu Pluta na Merkur může obdařit nadáním pro detektivní práci nebo vyšetřování. Tito jedinci se mohou dobře hodit pro kariéru v FBI nebo v jiných profesích spojených s vymáháním práva. Mohou také vyniknout jako právníci, soudci nebo psychologové. Tento aspekt s sebou nese psychickou schopnost vyčenichat pravdu a prohlédnout falešné zástěrky a šarády, které klamou většinu lidí. I když nejsou tak intelektuální nebo formálně vzdělaní, díky svému neobyčejnému vhledu působí jako vysoce erudovaní lidé. Dokážou si spojit souvislosti tak intuitivním způsobem, že si to ani neuvědomují. Je to schopnost, která je pro ně tak snadná, že ji mají tendenci považovat za samozřejmost nebo ji nepovažují za něco pozoruhodného.

Lidé s tímto aspektem mohou mít zálibu v tajemstvích a skrytých znalostech. Okultismus a metafyzika je mohou zajímat přinejmenším zčásti kvůli jejich slovutným vlastnostem a bohatému historickému pozadí. Čím méně je něco známé, tím je to pro Pluto v trigonu na Merkur fascinující a přitažlivější. Jejich zvědavost je neukojitelná a neustále pozorují, analyzují a vědomě i podvědomě si vytvářejí abstraktní souvislosti. Jejich sny budou pravděpodobně plné symboliky a může se dokonce zdát, že předpovídají budoucí události. Mají silné instinkty a rozumové schopnosti, které jim umožňují činit efektivní rozhodnutí se zaměřením na širší souvislosti. Mají vizi a vášeň, a když jsou inspirováni, inspirují ostatní svým nakažlivým nadšením, které se šíří jako požár.

Pod vlivem aspektu Pluto – trigon na Merkur mohou mít jedinci zdravé povědomí o své temné stránce, které využívají k pochopení tabuizovanějších aspektů lidské psychiky. Mohou si vypěstovat pronikavé porozumění různým motivacím a pohnutkám lidského chování, které mohou nasměrovat do profese psychoanalytika. Mohou být posedlí a neúnavní při řešení nebo vyřešení problémů, které je matou, téměř jako by to pro ně byla urážka nebo výzva, v níž odmítají prohrát.

Vědění je moc a nikdo tomu nerozumí lépe než lidé s Merkurem v trigonu na Pluto. Tito jedinci mohou mít také silné řečnické schopnosti kombinující stříbřitou verbální zdatnost Merkura s nápadným a provokativním magnetismem Pluta. Jejich styl komunikace bude pravděpodobně velmi přímočarý a konfrontační. Nemají rádi povrchnost a upovídanost, protože chtějí autenticitu a pravdu. Merkur v trigonu na Pluto jim také připisuje schopnost manipulovat s lidmi pomocí slov, což mohou využít k dobrým i špatným účelům.

Tranzit Merkuru v trigonu na Pluto

Během tohoto tranzitního aspektu se zvýší soustředěnost a duševní ostrost, takže nastane vhodná doba pro provádění výzkumu a učení. Zvýší se intelektuální apetit v oblastech osobního zájmu a lze dosáhnout významného pokroku při dokončování nebo řešení cílů a úkolů.

Merkur a Pluto v trinitním aspektu podporují velmi pozitivní a přijímající postoj mezi těmito dvěma planetárními energiemi. Jsou ve vzájemné shodě a propůjčují své síly ve prospěch společného cíle. Merkur, planeta intelektu, učení a komunikace, je umocněn Plutonovou silou soustředění, intuice a mystiky. Skryté věci vyjdou na světlo a lze zjistit a využít účinná řešení.

V tomto tranzitním období může dojít k radikální změně nebo odklonu od starých způsobů myšlení a objeví se touha po změně, růstu nebo novém objevení sebe sama. Může to vycházet z prozření nebo zjevení, které otřese samotnými základy nitra člověka a inspiruje ho k touze být něčím víc a získat hlubší duchovní naplnění. Akademické zájmy a intelektuální zvědavost budou pravděpodobně zvýšené a může se objevit lačná chuť konzumovat co nejvíce informací o zajímavých tématech. Budou pátrat tak dlouho, dokud nepřijdou věcem na kloub, a teprve pak bude jejich neúnavné nutkání uspokojeno.

Merkur v trigonu na Pluto Synastrie

Ve vztahu, kde je Pluto jedné osoby v trinitním aspektu s Merkurem druhé osoby, se toho před druhým pravděpodobně dá skrýt jen málo. Lest a šikana budou jen tenkým závojem, pod nímž prosvítají všechny skutečné záměry a motivy. Ať už se každý z nich snaží před druhým něco zatajit nebo klamat, pravá povaha a skutečnost toho, kým je, nakonec vyplave na povrch buď díky okolnostem, nebo díky mazané prozíravosti každého z nich.

Je však pravděpodobnější, že tento aspekt trinu obdaruje druhého větší otevřeností a jasností v komunikaci a porozumění. S Merkurem v trigonu na Pluto se zde nemusí týkat mnoho komunikačních problémů a nedorozumění, které trápí problematické vztahy. Tato dvojice přátel, milenecký pár nebo jakékoliv jiné sdružení může zažívat příjemné vztahy vyznačující se jakýmsi psychickým souzněním. Rozumějí si bez námahy, i když to, co je řečeno, je poněkud nejasné.

Díky Plutu v trinu s Merkurem budou vztahy mezi těmito dvěma lidmi plné vášně a intenzity. Budou zaujati snahou dozvědět se o sobě všechno, aby se cítili svému partnerovi blízcí nebo ho dokonce „vlastnili“. Vzájemně budou živit svou zvědavost a kompenzovat si své slepé skvrny. Tento svazek může být ostatními považován za kontroverzní nebo tabuizovaný a jejich přitažlivost může být pro ostatní těžko pochopitelná.

O dalších planetárních aspektech si můžete přečíst zde. Pokud chcete vědět, zda máte ve svém horoskopu aspekt Pluto trigon na Merkur, můžete to zjistit zde pomocí tohoto widgetu horoskopu narození. Stačí zadat datum narození, čas narození a místo narození a vygeneruje se podrobný a komplexní přehled všech planetárních pozic a aspektů v době, kdy jste poprvé vstoupili na svět!

Za 37 dolarů si můžete zakoupit komplexní numerologickou mapu zde na numerologist.com.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.