Oir vs Escuchar

Jak ví každý, kdo má typický vztah, je velký rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním. Například Jim slyší, že Sára něco říká, ale rozhodne se neposlouchat její žádost, aby vynesl odpadky.

Stejně jako v angličtině je i ve španělštině rozdíl mezi oír(slyšet) a escuchar (poslouchat), který se studentům, kteří se učí španělštinu jako cizí jazyk, často trochu plete.

Oír je mimovolné uvědomování si zvuku, zatímco escuchar je dobrovolné úsilí, které člověk vynakládá, aby skutečně věnoval pozornost a porozuměl něčemu nebo někomu, co slyší. Když na to přijde, oír děláte ušima, zatímco escuchar mozkem.

Níže uvádíme několik užitečných příkladů, které vám pomohou rozlišit rozdíl.

Oir vs Escuchar

 • Oí unas voces en la calle.
  (Slyšel jsem hlasy na ulici.)
 • Escuchamos lo que decían las mujeres en la calle.
  (Poslouchali jsme, co říkají ženy na ulici.)
 • Oigo la radio pero no la estoy escuchando.
  (Slyším rádio, ale neposlouchám ho.)
 • ¡No te oigo!
  (Neslyším tě!)
 • ¡No te escucho!
  (Neposlouchám tě!)

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.