Národní fond právní ochrany oznamovatelů

Národní fond právní ochrany a vzdělávání oznamovatelů („Fond“) je nezávislá právnická firma ve veřejném zájmu, která se zabývá poskytováním bezplatné pomoci oznamovatelům. Fond byl založen v roce 1992 partnery advokátní kanceláře Kohn, Kohn a Colapinto, která se zabývá whistleblowery a qui tam, z důvodu obrovské potřeby najít advokáty, kteří by zastupovali whistleblowery. Zastupuje také Národní centrum pro whistleblowery, které bojuje za zvýšení právní ochrany whistleblowerů.

Od roku 1992 fond sponzoruje program právní pomoci whistleblowerům. Kromě zastupování oznamovatelů v precedentních případech se Fond snažil najít právníky ze soukromého sektoru, kteří by oznamovatele zastupovali. Tento program provozovaný bezplatně pro všechny oznamovatele propojil tisíce oznamovatelů s právníky. Fond nikdy neúčtoval oznamovatelům žádné poplatky za tyto služby a neúčtuje ani poplatky za doporučení advokátů, kteří se případů ujali. Fond přijímá žádosti od whistleblowerů z vládního i soukromého sektoru a přezkoumává případy týkající se odplaty, qui tam a žalob podaných podle Dodd-Frankova zákona a mnoha dalších zákonů.

Fond také spoluzaložil vzdělávací a propagační webovou stránku www.whistleblowers.org s Národním centrem pro whistleblowery. Tato stránka je hlavním zdrojem Fondu pro vzdělávání veřejnosti. Fond rovněž zveřejnil stránky whistleblowersblog.org. Tento blog se v roce 2020 transformoval v internetové noviny Whistleblower Network News.

Dnes mohou whistlebloweři vyplnit zabezpečený přijímací formulář, který jim umožňuje důvěrně podat základní informace o svých případech. Příjmový formulář a veškerá komunikace s Fondem jsou chráněny právním tajemstvím. Fond uzavírá smlouvu s externí zkušenou advokátní kanceláří pro oznamovatele, jejíž právníci mají licenci k výkonu právnické praxe v distriktu Columbia. Právníci z této advokátní kanceláře přezkoumávají každé přijetí a přijímají veškerá rozhodnutí týkající se přijetí. Toto přezkoumání je prováděno bezplatně na bázi pro bono.

Upozornění: Správci fondu se žádným způsobem nepodílejí na posuzování příjmu žádostí. Nepřijímají žádná rozhodnutí týkající se jakéhokoli příjmu. Všechna rozhodnutí o přijetí přijímají advokáti, s nimiž Fond uzavřel smlouvu o jejich zpracování.

Pokud chcete, aby advokát pracující jménem Fondu posoudil váš potenciální právní případ, vyplňte prosím důvěrný formulář pro přijetí whistleblowerů.

Pro více informací o tom, jak proces přijímání whistleblowerů funguje, si přečtěte často kladené otázky týkající se právní pomoci whistleblowerům.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Veškerou komunikaci s fondem považujeme za přísně důvěrnou. Advokáti, s nimiž Fond uzavřel smlouvu, poskytnuté informace přezkoumají. Také pokud si nepřejete odeslat tento formulář online, můžete si jej vytisknout, vyplnit odpovědi a vyplněný formulář zaslat poštou na adresu NWLDEF, 1800 M Street, #33888, Washington, D.C. 20033.

Přezkoumání vašeho formuláře Fondem je veřejnou službou pro bono. Fond ani žádný právník spolupracující s fondem vás nezastupuje, pokud s vámi nepodepsal písemnou dohodu o zastupování.

Pokud máte dotaz ohledně formuláře nebo chcete potvrdit, že jste jej obdrželi, napište koordinátorovi příjmu na adresu [email protected]

Upozornění: Tuto stránku provozuje National Whistleblower Legal Defense & Education Fund.

Upozornění: Informace obsažené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační a/nebo vzdělávací účely a nelze je považovat za právní poradenství v jakékoli záležitosti. Celé prohlášení o vyloučení odpovědnosti si můžete přečíst zde. Fond je spravován nezávisle na společnosti NWC. NWC nenese žádnou odpovědnost za opatření přijatá Fondem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.