Kapitola 10.06 PRAVIDLA PRO PĚŠÍ, JÍZDNÍ KOLA A SKATEBOARDY

Kapitola 10.06PRAVIDLA PRO PĚŠÍ, JÍZDNÍ KOLA A SKATEBOARDY1

Rozdíly:

10.06.010 Provoz jízdních kol.

10.06.020 Jízdní kola a jiná nemotorová rekreační doprava na chodnících.

10.06.030 Skateboardy, kolečkové brusle a podobný pohyb chodců.

10.06.040 Pohyb chodců.

10.06.010 Provoz jízdních kol.

A. Směr jízdy. Osoby jedoucí nebo provozující jízdní kolo na stezce nebo cestě pro cyklisty se mohou pohybovat v obou směrech, s výjimkou těch stezek nebo cest, které jsou příslušným značením nebo značkami určeny pro jednosměrný provoz.

B. Jízdní kola pro pěší. Chůze na jízdních kolech je povolena při dodržení všech ustanovení právních předpisů platných pro chodce. .

10.06.020 Jízdní kola a jiná nemotorová rekreační doprava na chodnících.

A. Jízda po chodnících. Na všech chodnících ve městě lze jezdit nebo provozovat jízdní kola, kolečkové brusle, kolečkové brusle, bezmotorové koloběžky, skateboardy a jiné podobné bezmotorové formy dopravy rychlostí nejvýše pět mil za hodinu, pokud tato kapitola nezakazuje jinak. Na chodnících není povolena jízda motorových vozidel, jízdních kol, koloběžek a jiných forem motorové dopravy.

B. Zákazy. Bez ohledu na ustanovení pododdílu A) tohoto oddílu se na jízdních kolech, kolečkových bruslích, kolečkových bruslích, nemotorových koloběžkách, skateboardech a jiných podobných nemotorových dopravních prostředcích nesmí jezdit ani je provozovat na:

1. Chodníky uvnitř obchodního nebo podnikatelského centra nebo komplexu;

2. Chodníky přiléhající k budově veřejné školy v době, kdy probíhá vyučování;

3. Chodníky a parkoviště přiléhající k jakémukoli komunitnímu nebo rekreačnímu centru nebo uvnitř něj, pokud je v provozu;

4. Chodníky přiléhající ke kostelu v době konání bohoslužeb;

5. Chodníky přiléhající k budově kostela v době konání bohoslužeb. Parkoviště jakéhokoli majetku ve vlastnictví nebo správě města; nebo

6. Jakýkoli přechod pro chodce nebo jiný chodník, kde je to zakázáno umístěnými značkami.

C. Ředitel veřejných prací k určení zákazů. Ředitel veřejných prací nebo jím pověřená osoba může určit a vyhlásit určité části chodníku, kde je zakázána jízda nebo provoz jízdních kol, kolečkových bruslí, kolečkových bruslí, bezmotorových koloběžek, skateboardů a jiných podobných bezmotorových forem dopravy.

D. Ředitel veřejných prací umístí značky. Ředitel veřejných prací nebo jím pověřená osoba umístí a udržuje značky přiléhající k chodníkům označující omezení a zákazy povolené touto kapitolou.

E. Dávání přednosti v jízdě. Kdykoli jede jakákoli osoba na jízdním kole, kolečkových bruslích, kolečkových čepelích, bezmotorové koloběžce, skateboardu nebo jiném podobném bezmotorovém dopravním prostředku, musí dát přednost v jízdě všem chodcům. Osoba jedoucí nebo provozující jakýkoli takový druh dopravy musí dát přednost v jízdě všem účastníkům provozu při vstupu na vozovku nebo příjezdovou cestu z chodníku. .

10.06.030 Skateboardy, kolečkové brusle a podobné nemotorové dopravní prostředky pro chodce.

A. Nikdo nesmí jezdit na skateboardu, motorovém skateboardu, elektrickém osobním asistenčním pohyblivém zařízení, jak je definováno v kalifornském zákoníku o vozidlech, § 313 (např. Segway), kolečkových bruslích, kolečkových čepelích, nemotorové koloběžce nebo jiném dopravním prostředku poháněném lidskou silou, kromě jízdního kola, ani nesmí způsobit nebo dovolit, aby se kutálel nebo najížděl na vozovku jakékoli ulice ve městě.

B. Ustanovení pododdílu A) tohoto oddílu se nevztahují na slepé ulice, pokud je délka slepé ulice 500 stop nebo méně. .

10.06.040 Pohyb chodců.

Ředitel odboru veřejných prací nebo jím pověřená osoba je oprávněn umístit a udržovat značky nebo značení zakazující nebo omezující přecházení chodců na určitých křižovatkách. .

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.