Generální ředitel SES vysvětluje výhody přesunu vlastnictví O3b Networks

Konstelace O3b v grafice. Foto: O3b Networks

Společnost SES oznámila 29. dubna investici ve výši 20 milionů dolarů do satelitního systému O3b Networks na střední oběžné dráze (MEO). Toto rozhodnutí přiklonilo většinový podíl společnosti SES a povede k další spolupráci satelitních služeb mezi satelity na geostacionární oběžné dráze Země (GEO) společnosti SES a konstelací O3b.

Před investicí již společnost SES vlastnila 49,1 % akcií společnosti O3b. Díky dodatečným 20 milionům dolarů nyní společnost vlastní 50,5 procenta akcií a má možnost získat celých 100 procent. Kumulativní investice SES do O3b nyní činí 323 milionů a společnost považuje O3b za lukrativní prostředek k posílení svých datově orientovaných služeb.

Jádrem podnikání SES zůstává video, které tvořilo 71 procent příjmů během výsledků operátora za první čtvrtletí 2016, zveřejněných rovněž 29. dubna. Ale zatímco video meziročně vzrostlo o 5 procent, mobilita rostla více než desetkrát rychleji. Během konferenčního hovoru s investory, který následoval po zveřejnění finančních výsledků a rozhodnutí o investici do O3b, Karim Michel Sabbagh, prezident a generální ředitel společnosti SES, uvedl, že O3b může být přínosem pro všechny hlavní nevysílací sektory podnikání společnosti SES, tedy mobilitu, státní správu a podnikovou komunikaci.

„Hodnotová nabídka O3b již rezonuje ve třech tržních vertikálách zaměřených na data, na které se společnost SES zaměřuje. A v řadě případů obsluhujeme stejného klienta také díky kombinaci schopností širokého svazku a nabídce sítě O3b s optickými vlákny na obloze,“ vysvětlil.“

Společnost O3b dnes provozuje konstelaci 12 satelitů MEO v pásmu Ka s vysokou propustností (HTS), z nichž každý je schopen přenášet 1,6 gigabitu za sekundu (Gb/s) s latencí menší než 150 milisekund. Konstelace byla uvedena do komerčního provozu v září 2014 a společnost Thales Alenia Space v současné době buduje navazující sérii dalších osmi kosmických lodí. Příjmy společnosti O3b v roce 2015 pocházely ze 70 % od podnikových zákazníků, 24 % od zákazníků z oblasti mobility a 6 % od vládních zákazníků. Objem nevyřízených objednávek provozovatele MEO činí 350 milionů dolarů a více než 50 procent zákazníků zvýšilo své závazky na poskytování služeb.

SES vykázala za první čtvrtletí roku 2016 meziroční nárůst příjmů z mobility o 60,6 procenta. Podniky a státní správa, které tvoří 12 procent příjmů, zaznamenaly pokles o 18,1 procenta, respektive 5,9 procenta. Sabbagh uvedl, že SES zaznamenává větší poptávku po podnikových službách díky kombinacím MEO a GEO HTS, zmínil nové vládní zakázky v USA, Kanadě a Velké Británii a mobilitu popsal jako „bezprecedentní úspěch“ od doby, kdy SES oznámila programy HTS zaměřené na letecké a námořní zákazníky.

Sabbagh popsal investici do O3b jako usnadnění tří cílů společnosti SES: rozšíření jejího dosahu, rozšíření jejích schopností a posílení základny pro růst. Oba operátoři stále častěji nabízeli kombinované produkty již předtím, než společnost SES získala většinový podíl. Zejména v oblasti vládních služeb provedly společnosti SES Government Solutions a O3b několik demonstrací videa, včetně živého vysílání v rozlišení 4K, pro americkou vládu a v únoru letošního roku začala společnost SES nabízet kombinovanou satelitní datovou síť MEO-GEO nazvanou SES Plus.

„V případech, kdy tyto dvě schopnosti spojujeme, se u některých našich klientů úvahy o přijetí většího množství těchto kombinovaných schopností týkaly především přidané hodnoty, kterou by to přineslo. Z našeho pohledu to deemaskovalo jakýkoli cenový tlak, kterému bychom byli vystaveni,“ řekl Sabbagh.

Dodal, že společnost SES předběžně uvažovala o plném vlastnictví O3b již před zadáním zakázek na SES 12, 14 a 15 – všechny hybridní širokopásmové a HTS programy operátor oznámil v červenci 2014 a únoru 2015.

„Když jsme navrhovali SES 12, 14 a 15, navrhovali jsme to s tím, že v určitém okamžiku převezmeme kontrolu nad O3b,“ řekl Sabbagh.

O3b pomůže s poskytováním diferencované nabídky HTS, dodal.

Otázkou nyní je, jaké rozhodnutí SES učiní s ohledem na zbývajících 49,1 % akcií, které jsou oceněny na 710 milionů dolarů. Podle Gilese Thorna, akciového analytika společnosti Jeffries, je nejpravděpodobnějším výsledkem požadavek na všechny.

„Naším základním scénářem je, že SES nyní uplatní svou kupní opci a přejde na 100 %,“ napsal Thorne ve výzkumné zprávě z 29. dubna. „Atraktivní ocenění společnosti SES je nyní doplněno stabilními finančními výsledky – přesun k ovládnutí O3b je třešničkou na dortu.“

SES má nyní tři potenciální cesty. Představenstvo společnosti O3b se dohodlo, že zváží primární veřejnou nabídku (IPO) zbývajících akcií. IPO by následovalo po získání potřebných regulačních souhlasů a následném dokončení navýšení akcií společnosti SES o 1,4 % za účelem získání většinového podílu. Pokud k IPO nedojde, může společnost SES uplatnit „kupní opci“ a získat všechny zbývající akcie. Thorne napsal, že okna pro zahájení IPO pro menšinové akcionáře a pro kupní opci společnosti SES ve výši 710 milionů USD běží současně do konce září 2017. Pokud by se ani jeden z těchto scénářů neuskutečnil, třetí možností je, že akcionáři O3b uplatní „prodejní opci“, kdy by SES měla povinnost získat všechny zbývající akcie O3b s účinností od 1. října 2017 za základní částku 710 milionů USD, upravenou o úrokový poplatek vypočtený podle tržních sazeb.

„Naším základním scénářem by bylo, že SES uplatní svou prodejní opci – výnos z prodejní opce ve výši 710 milionů USD znamená totožné ocenění jako u opce „move to control“,“ napsal Thorne. „Za předpokladu totožných nákladů na kapitál není důvod, proč by přechod společnosti SES na 100 % neprošel stejnými investičními překážkami, jakými zřejmě prošel ‚přechod na kontrolu‘. To pak obrací debatu k tomu, jak by společnost SES financovala výnosy ve výši 710 milionů dolarů a zároveň si udržela svůj investiční rating – vedení společnosti bylo v tomto hovoru velmi nezávazné.“

Sabbagh uvedl, že společnost SES v současné době zvažuje všechny své možnosti.

„Chceme tyto opce zakotvit tak, abychom v den, kdy se rozhodneme jednu z těchto opcí realizovat, byli schopni tak učinit zcela transparentně a, což je stejně důležité, v plném souladu s naším finančním rámcem. Musíme tedy podle našeho názoru vyvážit úvahy o plném získání O3b se všemi ostatními strategickými prioritami, které jako SES sledujeme – a nyní máme možnost tuto otázku promyslet a zároveň mít O3b pod kontrolou.“

SES předpokládá, že O3b bude mít z každé plně funkční družice MEO roční příjem 32 až 36 milionů dolarů po dosažení „ustáleného stavu“ využití, který je plánován na konec třetího roku komerčního provozu družice. Společnost O3b očekává, že v roce 2016 dosáhne příjmů ve výši více než 100 milionů USD, což je téměř dvojnásobek příjmů zaznamenaných v roce 2015. Sabbagh uvedl, že O3b by nakonec mohla do roku 2021 dosáhnout ročních příjmů ve výši 461 až 518 milionů dolarů, což by představovalo 22 % příjmů společnosti SES za fiskální rok 2015. Společnost SES poprvé investovala do společnosti O3b před šesti a půl lety.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.