Empat vs. dar od Ducha svatého?

Má někdo nějakou literaturu založenou na Písmu, která by se touto otázkou zabývala? Zda jsou vlastnosti člověka obdařeného rozlišováním podobné tomu, co se popisuje jako empat?“
Od té doby, co jsem spasen, bych řekl, že oblast, ve které se cítím v klidu, jsou mé sny a modlitba/interese. Zřídkakdy mám vidění a občas dostávám Slovo poznání.
Když se za někoho modlím, je to, jako bych „cítila“, čím prochází, a tak se mohu do té situace modlit, nebo bych se za toho člověka modlila a byla dojatá k slzám a pak bych dostala Písmo, které bych s ním sdílela a které by ho povzbudilo. Stalo se mi u kolegů v práci, že jsem se po jejich přítomnosti cítil nucen se za ně modlit a oni se mi poté otevřeli s problémem, za který jsem se modlil.
Viděl jsem zde vlákno, kde se někdo ptal, zda věřící člověk může být empatik. Nikdy jsem o tomto termínu tbh neslyšel, a tak jsem si ho musel vygooglit. Byla tam stránka, která se označovala za křesťanskou a která v podstatě vyjmenovávala charakteristiky někoho, kdo je „empatik“. Byly tam uvedeny takové věci, jako že člověk dává přednost tomu, aby byl v blízkosti domácích zvířat nebo u vody/přírody. Že se osoba cítí vyčerpaná, pokud je delší dobu obklopena davy lidí. Osoba obvykle pozná, když jí někdo lže. že osoba nesnese být v blízkosti někoho, kdo je negativní/pasivně agresivní. Že taková osoba k sobě přitahuje narcisty, což ji opět vyčerpává. V podstatě jsem se z toho seznamu ztotožnil s většinou popisů.
Účelem mého vlákna je jedno z testování. Je příliš mnoho okultních/new age stránek, které toto slovní spojení používají, takže se v podstatě ptám, zda to ještě někdo zkoumal v souladu s Písmem. V Bibli není nic, co by odkazovalo na termín „empatik“, a tak než to vyhodím, zajímalo by mě, co si o tom kdo myslí.
V Bibli je to součást prorockého daru? Je to (jedná se o osobnostní rysy, které byly na webu uvedeny) součástí rozlišování? Pokud jste přímluvcem, přemáhá vás někdy soucit s člověkem, za kterého se modlíte, až vás to dojímá k slzám?
Zkusím znovu najít tu webovou stránku a upravit tento OP s tím, ale mezitím se klidně ozvěte se svými názory, zvlášť pokud jste se tím už zabývali.
Bůh žehnej a díky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.