Chrysophyta

Definice
podstatné jméno
(fykologie) Fylum zahrnující chryzofyty (zlaté řasy), xantofyty (žlutozelené řasy) a diatomy
Doplněk
Ve starém klasifikačním schématu, tj.tj. schématu pěti říší, je říše Protista tvořena živočišnými (prvoci), rostlinnými (řasy) a houbovými (slizové a vodní plísně) organismy
Podle toho se Protista dělí na několik fylů. Rostlinám podobné nebo řasám podobné druhy se dále dělí na následující fyly: Euglenophyta, Chrysophyta (rozsivky), Pyrrophyta (dinoflageláty), Chlorophyta (zelené řasy), Phaeophyta (hnědé řasy) a Rhodophyta (červené řasy). Chrysophyta zahrnuje chrysofyty neboli Chrysophyceae (zlaté řasy), xanthofyty neboli Xanthophyceae (žlutozelené řasy) a bacillariophyceae neboli Bacillariophyceae (diatomie).1 Chrysophyceae je skupina řas, která se vyznačuje především bičíkatou strukturou (i když existují i druhy, které nejsou bičíkaté) a zlatou barvou díky hojnému výskytu barviva fukoxanthinu. Mezi členy Chrysophyceae patří Ochromonas sp. a Chrysosaccus sp. Xanthophytes neboli žlutozelené řasy se vyznačují barvou způsobenou hojností pigmentů β-karotenu a karotenoidu diadinoxanthinu. Chybí jim fukoxanthin, což má za následek jejich světlejší barvu. Mezi xantofyty patří Chlorarachnion sp., Tribonema sp. a Botrydium sp. Diatomy se vyznačují tím, že jejich buněčné stěny obsahují pektin impregnovaný oxidem křemičitým a jsou tvořeny dvěma polovinami, z nichž jedna překrývá druhou. Většina z nich je jednobuněčná, zatímco jiné mohou tvořit kolonie. Fragilaria sp., Tabellaria sp. a Asterionella sp. jsou jen některé z mnoha diatomů.
Je však třeba poznamenat, že taxonomické zařazení organismů se bude jistě měnit, protože další studium druhů povede k novějšímu systému klasifikace. Například taxonomická databáze NCBI zařadila rozsivky, zlativky a žlutozelené řasy do skupiny Stramenopiles (heterokonti) nadříše Eukaryota. 2
Viz také:

  • řasy
  • protista
  • diatom
  • xanthofyta

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.