American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Pracovníci laboratorních zvířat jsou vystaveni vysokému riziku vzniku profesionální alergie. O vztahu mezi úrovní expozice a rizikem vzniku alergie na laboratorní zvířata je známo jen málo. Byla provedena průřezová studie u 540 pracovníků v osmi zařízeních s cílem kvantifikovat vztah mezi expozicí a reakcí na alergii na potkany, přičemž byly kontrolovány determinanty jako atopie, pohlaví a kouření. Všichni účastníci vyplnili dotazník, podstoupili kožní prick testy s běžnými a pracovními alergeny a byly jim sérologicky měřeny celkové IgE i specifické IgE protilátky proti pracovním alergenům. Osobní vzorky prachu z ovzduší byly odebírány během celých směn, aby bylo možné odhadnout úroveň expozice krys močovým aeroalergenům. U celé studované populace nebyl pozorován jasný vztah mezi expozicí a reakcí. Ve skupině pracovníků s méně než čtyřletou pracovní zkušeností s laboratorními zvířaty však míra prevalence senzibilizace na alergeny potkanů jasně souvisela s úrovní expozice. Vztah mezi expozicí a odpovědí byl nejstrmější u pracovníků s rizikovými faktory spojenými s atopií, tj. s alergií nebo senzibilizací na kočky nebo psy, kterou sami uváděli, nebo se zvýšeným celkovým sérovým IgE. Míra prevalence senzibilizace na alergeny krys byla u těchto pracovníků přibližně 15krát, 9,5krát a 7,3krát vyšší ve skupině s vysokou, střední a nízkou expozicí ve srovnání s vnitřní referenční skupinou.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.